StoryEditor

Dopłaty do zbóż 2023 - rusza nabór wniosków! Jakie stawki, warunki, załączniki i terminy składania wniosków?

Jutro rusza nabór wniosków o dopłaty do zbóż (pszenicy i kukurydzy) dla gospodarstw szczególnie poszkodowanych w wyniku napływu ukraińskiego zboża na polski rynek. Jakie są warunki wsparcia, jakie załączniki należy dołączyć, jakie są stawki do hektara i do kiedy potrwa nabór wniosków oraz gdzie je złożyć? 
29.03.2023., 12:03h

Minister rolnictwa Robert Telus poinformował dziś podczas spotkania z rolnikami w Szczecinie, że od  14 kwietnia br. rolnicy będą mogli się ubiegać w ARiMR o dopłaty do zbóż - pszenicy i kukurydzy. Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR do 30 czerwca 2023 r., będą udostępnione na stronie internetowej. Pozytywne decyzje o przyznaniu pomocy będą doręczane producentowi jedynie na jego wniosek. Natomiast negatywne decyzje będą przesyłane do każdego producenta, któremu odmówiono przyznania pomocy.


Wysokość pomocy będzie limitowana ilością hektarów oraz przyznane będą różne stawki w zależności od województwa. Największą pomoc otrzymają gospodarstwa położone w pasie graniczącym bezpośrednio z Ukrainą. 

Sytuacja na rynku zbóż jest naprawdę trudna, a ceny pszenicy i kukurydzy w krajowych skupach są bardzo niskie. Budzi to wiele emocji w rolniczych kręgach, a rekompensaty do zbóż są tematem wielu dyskusji. Nazywane są zapomogą czy jałmużną, a rolnicy mówią, że nie chcą tych pieniędzy, bo po pierwsze, to nie zrekompensuje całkowitych strat gospodarstw, a po drugie jest to rozwiązanie jedynie doraźne, a zboże ukraińskie nadal będzie zalewać polski rynek. Rolnikom najbardziej zależało na zahamowaniu importu zboża i kukurydzy oraz wprowadzeniu cła. Niestety ani jedno, ani drugie działanie nie może być zrealizowane, bo sprzeciwia się temu Komisja Europejska. Konsekwencją braku skutecznej interwencji w tym obszarze są liczne protesty rolnicze organizowane przez AgroUnię, NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych oraz Oszukanej Wsi

Na dopłaty do zbóż i kukurydzy rząd włącznie ze środkami KE przeznaczył ponad 1 mld zł. 

Ponadto Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła chęć zakupu pszenicy konsumpcyjnej do celów strategicznych wraz z usługą jej przechowania, rząd przeznaczył na tą operację 600 mln zł. Sytuację na polskim rynku ma również poprawić decyzja, która zapadła po spotkaniu ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy o wstrzymaniu do 30 czerwca eksportu do Polski przez naszych wschodnich sąsiadów pszenicy, rzepaku, kukurydzy i słonecznika. 

Kto może się ubiegać o dopłaty do zbóż?

Rozporządzenie dot. dopłat do zbóż zostało przyjęte przez Radę Ministrów i podpisane w lutym br. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Od dłuższego czasu znane są już warunki wsparcia, kwoty oraz wiemy także, jaki dokument będzie załącznikiem do wniosku. 

O pomoc może się ubiegać rolnik:

  •  któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków przyznanie płatności;
  • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  • który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy;
  • który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Jakie dane podajemy we wniosku o przyznanie dopłat do zbóż?

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego 4 ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc o poniesionych dodatkowo kosztach w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

5) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc o dokonaniu sprzedaży w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Co trzeba dołączyć do wniosku o przyznanie dopłat do zbóż z ARiMR?

W rozporządzeniu czytamy, że dodatkowo do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Ministerstwo rolnictwa uważa, że właśnie 15 grudnia 2022 r. nastąpił spadek cen zbóż i kukurydzy. Niewykluczone, że termin końcowy, a więc 31 maja br. będzie wydłużony, ale o tym zadecyduje sytuacja rynkowa. 

Już teraz wielu rolników ma problem z dokumentem sprzedaży, bo firmy skupujące zboże i kukurydzę przesuwają terminy odbioru, gdyż nie mają miejsca na surowiec w magazynie. Rolnicy otrzymują niepokojące informacje, o tym, że termin odbioru zboża lub kukurydzy jest przesunięty o kilka miesięcy. Niestety takie działanie firm skupujących wyeliminuje możliwość ubiegania się o dopłaty do zbóż przez niektórych rolników i uzyskanie rekompensaty za poniesione straty. 

Wysokość dopłat do zbóż  - warunki pomocy

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

1) stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;

2) stawki pomocy, liczby 1,665 (liczba umożliwiająca przeliczenie pomocy do produkcji z 1 ha, gdyż stawka pomocy obejmuje tylko jej część) i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z dokumentów, potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, oraz liczby:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy (5,5 t/ha to średni plon pszenicy z hektara w 2022 r. według GUS),

b) 7 – w przypadku kukurydzy (7 t/ha to średni plon kukurydzy z hektara w 2022 r. według GUS).

Stawki dopłat do zbóż w zależności od województwa

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów. Proponuje się, aby stawka pomocy obejmowała jedynie część produkcji i była zróżnicowana w zależności od województwa, w którym jest prowadzona uprawa pszenicy lub kukurydzy, i wynosiła odpowiednio:

1) 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

2) 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

3) 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

4) 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5) 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 3;

6) 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 4.

W związku z powyższymi stawkami i limitem 50 ha powierzchni, do której należna będzie pomoc:

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: podkarpackiego i lubelskiego wyniesie do 41 250 zł w przypadku pszenicy i do 52 500 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i mazowieckiego wyniesie do 33 000 zł w przypadku pszenicy i do 42 000 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z pozostałych województw wyniesie do 24 750 zł w przypadku pszenicy i do 31 500 zł w przypadku kukurydzy.

dkol
Fot. Envato_Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 13:31