Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zniesienie cła i nakładanie kar na podmioty handlujące technicznym zbożem

Obrazek

Na stronach Komisji Europejskiej pojawił się projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, który dotyczy zniesienia cła na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczy sprzeciwia się i zajął stanowisko w obronie polskich rolników.

Patrycja Bernat28 marca 2023, 12:37
Przed wybuchem wojny cło było zerowe, po agresji Rosji na Ukrainę, ściągnięto jakiekolwiek cła, a także kontyngent. Import w ramach kontyngentu objęty był (przed zawieszeniem ceł) cłem w wysokości 12 euro/tonę.

Cła przywozowe na większość towarów rolnych przywożonych do Unii Europejskiej w 2016 roku zmniejszono do zera. Kontyngenty taryfowe mają zastosowanie do pozostałych towarów rolnych, które nie zostały zliberalizowane.

Teraz w związku z zamieszczeniem na stronach KE, projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, w którym mowa o zniesieniu cła na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy na kolejny rok, KRIR wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego, a także Wicepremiera Henryka Kowalczyka, aby polski rząd bronił polskich rolników i do zniesienia cła nie dopuścił.
23 lutego 2023 roku ogłoszono:

- wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu będącej uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony. Czytamy na stronie KRIR.

Do jakich produktów zostanie zastosowanie zniesienie cła i ograniczeń ilościowych?

Zawieszenie cła, a także zniesienie ograniczeń ilościowych przewidywane jest dla dwóch kategorii produktów:
  • warzywa i owoce – objęte systemem cen wejścia,
  • produkty rolne, przetworzone produkty rolne – objęte kontyngentami taryfowymi.
Taka kolej rzeczy może spowodować spotęgowanie rozregulowania rynków rolnych w Polsce, co doprowadzić może w konsekwencji do upadku polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
Czytaj także: Polska złoży wniosek o wprowadzenie cła na kukurydzę z Ukrainy!


Jak zaznacza Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, rozumieją konieczność wspierania Ukrainy, ale wsparcie w całym swym ciężarze nie może być przeniesione tylko na rolników. Dlatego też KRIR wnosi o przywrócenie cła na produkty rolne z Ukrainy, a jeżeli nie będzie to możliwe, to aby złagodzić skutki decyzji KE.
W związku z dużymi stratami finansowymi, jakie ponoszą rolnicy przez niekontrolowany napływ zbóż, rzepaku, drobiu, kukurydzy, a także produktów mlecznych z Ukrainy, KRIR wnioskuje o uzupełnienie planowanej regulacji o ocenę skutków, jakie przyniesie przedłużenie okresu braku ceł na polskie gospodarstwa.
Takie rozporządzenie powinno zawierać:
  • mechanizmy faktycznego tranzytu płodów rolnych z Ukrainy,
  • regulację dotyczącą zboża technicznego - nakładanie kar na podmioty, które takim zbożem handlują,
  • wskazane mechanizmy, a także źródła ich finansowania, co ma pozwolić na lepszą kontrolę fitosanitarną.


Bernat Patrycja
na podst. KRIR/trade.ec.europa
fot. CzubińskiPicture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)