StoryEditor

Dopłaty do zbóż, kukurydzy i rzepaku: 626 mln zł na kontach rolników. Ilu jeszcze poczeka?

ARiMR wypłaca pieniądze w ramach dopłat do sprzedanej do 15 lipca br. kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Rolnicy musieli złożyć wnioski do 31 lipca 2023 r. Czy pieniądze są już na Twoim koncie? 
28.09.2023., 08:09h

Agencja uruchomiła wypłatę środków dla rolników, którzy sprzedali zboża, kukurydzę i rzepak do 15 lipca i złożyli wniosek do 31 lipca br. Do 27 września na konta 60 tys. rolników wpłynęło już 626 mln zł.

Kto mógł się ubiegać o wsparcie?

O przyznanie dofinansowania mogli się ubiegać rolnicy, którzy: ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy; w 2022 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku (wniosek mógł zostać złożony przez małżonka rolnika, który prowadzi lub prowadził działalność rolniczą wspólnie z rolnikiem); posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem zostały objęte również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. A w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc mogła zostać przyznana także na wniosek jego małżonka. Dofinansowanie nie przysługiwało natomiast rolnikowi, który stał na czele podmiotu skupującego zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Jaka była maksymalna powierzchnia gospodarstwa objęta wsparciem?

Maksymalna powierzchnia, do której można było uzyskać wsparcie, wynosiła 300 ha. Aby otrzymać pomoc, trzeba było sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą mógł być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Jeśli o wsparcie ubiegała się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie mogła przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku było poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

Jakie dokumenty potwierdzały sprzedaż?

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku sprzedaż ziarna musiała nastąpić między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r., natomiast jeśli chodzi o kukurydzę nie wcześniej niż 15 kwietnia i nie później niż 15 lipca 2023 r. Transakcję należało udokumentować fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Nie wszyscy otrzymają pieniądze? 

Na wsparcie przeznaczono ponad 800 mln zł, jednak tak wielu rolników ubiegało się o wsparcie (130 tys.), że resort rolnictwa postanowił zwiększyć przeznaczony na ten cel budżet o 610 mln zł. Jednak aby taka pomoc została wypłacona Komisja Europejska będzie musiała wyrazić na nią zgodę. Podczas wczorajszej konferencji minister Telus powiedział, że na zgodę wciąż czekamy. Agencja w pierwszej transzy wypłaci pomoc 73,5 tys. rolnikom, a kolejne 51 tys. rolników otrzyma wsparcie dopiero, gdy resort otrzyma zgodę. Rolnicy, którzy nie otrzymają pomocy w pierwszym terminie będą musieli złożyć oświadczenie. 

Źródło: ARiMR

fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 08:12