StoryEditor

Dopłaty do zbóż: Zgodnie z jakimi warunkami rolnik otrzyma wsparcie do pszenicy i kukurydzy?

Prawie miesiąc temu wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział uruchomienie dopłat do zbóż dla rolników, którzy uprawiali pszenicę i kukurydzę oraz z uwagi na nadmierny import ziarna z Ukrainy ponieśli straty finansowe sprzedając ziarno po 15 grudnia 2022 roku. Dwa tygodnie temu ukazał się stosowne rozporządzenie, ale postanowiliśmy zapytać ministerstwo rolnictwa o szczegóły, których w rozporządzeniu nie udało nam się znaleźć.
03.03.2023., 13:03h
Biorąc pod uwagę pytania, które kierowali do nas rolnicy zarówno po zapowiedzi uruchomienia tej pomocy, jak też i po opublikowaniu rozporządzenia, postanowiliśmy skierować do resortu rolnictwa pytania o to, czy dopłaty do zbóż otrzymają rolnicy, którzy znajdują się w sytuacjach opisanych poniżej w 4 przykładach:

 
Przykład 1: Rolnik uprawiał w 2022 roku pszenicę i kukurydzę na ziarno. Jest to udokumentowane w zasiewach zgłoszonych do ARiMR w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie. Kukurydzę sprzedał przed 15 grudnia 2022. Pszenicę między 15 grudnia 2022 a 31 maja 2023. Czy dostanie w związku z tym dopłatę także do kukurydzy czy tylko do pszenicy?

 
Przykład 2:   Sytuacja odwrotna. Rolnik uprawiał w 2022 roku pszenicę i kukurydzę na ziarno. Jest to udokumentowane w zasiewach zgłoszonych do ARiMR w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie. Pszenicę sprzedał przed 15 grudnia 2022. Kukurydzę 15 grudnia 2022 a 31 maja 2023. Czy dostanie w związku z tym dopłatę także do pszenicy czy tylko do kukurydzy?

 
Przykład 3: Rolnik uprawiał w 2022 roku kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę (zgłoszone w dopłatach do ARiMR). Jednak z uwagi na niekorzystny przebieg pogody w 2022 roku podjął decyzję o zmianie przeznaczenia kukurydzy z kiszonki na ziarno. Kukurydze skosił i ziarno sprzedał po 15 grudnia 2022 (faktura VAT).  Czy może otrzymać dopłatę do kukurydzy?

 
Przykład 4: Rolnik uprawiał kukurydzę i pszenicę w 2022 roku. W okresie od 15 grudnia 2022 do 31 maja 2023 zawarł umowę kupna - sprzedaży z firmą skupującą z określoną ceną, ale termin odbioru (sprzedaży) i tym samym wystawienia faktury VAT nastąpi z godnie z umową pod 31 maja 2023 roku. Czy będzie mógł ten rolnik ubiegać się o dopłatę do zbóż na podstawie umowy kupna - sprzedaży?


Kto i jakie otrzyma wsparcie w ramach dopłat do zbóż?


Z Biura Prasowego MRiRW otrzymaliśmy na powyższe pytania jedną wspólną odpowiedź, którą publikujemy poniżej w całości.


MRiRW uprzejmie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziło możliwość udzielania pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Federacji Rosji wobec Ukrainy.

O powyższą pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, który m.in.:

- który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy;

- który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 2022 r.

Pomoc nie będzie mogła przekroczyć:

1)   iloczynu stawki pomocy na 1 ha i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w ramach kampanii 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;
oraz
2) iloczynu stawki pomocy na 1 ha, liczby 1,665 i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy wynikającej z dokumentów, potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. (przy założeniu  średniego plonu z hektara w 2022 r. według GUS na poziomie dla pszenicy 5,5t/ha i dla kukurydzy 7t/ha).

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów.

Do wniosku o pomoc producent rolny będzie zobowiązany dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty dokumentujące sprzedaż  w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia  31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.
 

Stawki dopłat do zbóż w zależności od województwa

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów. Proponuje się, aby stawka pomocy obejmowała jedynie część produkcji i była zróżnicowana w zależności od województwa, w którym jest prowadzona uprawa pszenicy lub kukurydzy, i wynosiła odpowiednio:

1) 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim; 2) 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

3) 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

4) 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5) 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 3;

6) 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 4.

W związku  z powyższymi stawkami i limitem 50 ha powierzchni, do której należna będzie pomoc:

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: podkarpackiego i lubelskiego wyniesie do 41 250 zł w przypadku pszenicy i do 52 500 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i mazowieckiego wyniesie do 33 000 zł w przypadku pszenicy i do 42 000 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z pozostałych województw wyniesie so 24 750 zł w przypadku pszenicy i do 31 500 zł w przypadku kukurydzy.

Tyle założenia rozporządzenia. Wsparcie krajowe zapowiedziano  w kwocie 600 mln zł. Tydzień temu unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział, że z budżetu KE na dopłaty do zbóż wstępnie zadeklarowano 30 mln euro czyli ok. 150 mln zł, ale ma on nadzieję na jej zwiększenie.


Fot. Drożdż
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 21:10