StoryEditor

Dopłaty i odszkodowania dla rolników – nowe forma pomocy! Kto skorzysta?

  Wczoraj resort rolnictwa ogłosił program wsparcia, w ramach którego rolnicy będą mogli otrzymać nawet 2,5 tys. zł do hektara. Kto skorzysta z pomocy i jakie są zasady jej udzielania?
22.09.2023., 13:09h

Resort rolnictwa zapowiedział uruchomienie kolejnego wsparcia finansowego, tym razem dla rolników zajmujących się uprawą krzewów owocowych i truskawek, których plantacje zostały uszkodzone przez przymrozki, grad lub huragan w 2023 roku. Jak podaje resort rolnictwa o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70 proc.

Jakie stawki pomocy?

Stawka pomocy wynosi 2500 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. powierzchni upraw.

Wysokość pomocy zostanie ustalona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy. Pomoc nie być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. Pomoc będzie  pomniejszona o 50 proc. rolnikom nieposiadających polisy ubezpieczeniowej na co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Wnioski należy złożyć między 6, a 20 października 2023 roku w biurach powiatowych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego

Resort rolnictwa zaznacza, że pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Pomoc dla sadowników

Minister rolnictwa 20 września zapowiedział również pomoc dla sadowników, których uprawy ucierpiały w wyniku przymrozków, gradu lub huraganu w co najmniej 70%. Nabór wniosków rozpocznie się 5 października i zakończy 20 października. W tym przypadku stawka pomocy wynosi 5000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych.

Powyższa pomoc będzie udzielana:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczeniowej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Oprac. dkol na podst. gov.pl

Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 13:35