StoryEditor

Drogie euro, wyższe dopłaty bezpośrednie za 2020 rok

Tegoroczny kurs wymiany euro na złotówki, który będzie użyty do wyliczenia dopłat bezpośrednich wygląda wyjątkowo dobrze.
01.10.2020., 12:10h
Kurs wymiany euro na złotówki ogłoszony przez Europejski Bank Centralny z 30 września to w tym roku aż 4,5462 zł/euro. Po takim właśnie kursie będą przeliczone tegoroczne stawki dopłat. W ubiegłym roku kurs, po którym przeliczono unijne euro wynosił 4,3782 zł/euro.

Tegoroczny kurs wymiany jest jednym z najkorzystniejszych w całej historii dopłat bezpośrednich w Polsce. Korzystniejszy był tylko w pierwszym roku naszego członkostwa w UE i wyniósł 4,7352 zł/euro. Najniższy kurs wymiany odnotowaliśmy natomiast w 2008 roku, kiedy za jedno unijne euro rolnicy otrzymali 3,3967 zł.Ostateczna wysokość stawek dopłat zależy jednak nie tylko od kursu euro ale i od powierzchni czy liczby zwierząt zgłoszonych do danej płatności. Stawki te ustala Minister Rolnictwa w drodze rozporządzenia. Oto projektowane stawki dopłat:

1. Jednolita płatność obszarowa 483,79 zł/ha
2. Płatność za zazielenienie 323,85 zł/ha
3. Płatność dla młodego rolnika 256,62 zł/ha
4. Płatność dodatkowa 182,02 zł/ha
5. Płatność do bydła 326,76 zł/szt.
6. Płatność do krów 412,11 zł/szt.
7. Płatność do owiec 111,12 zł/szt.
8. Płatność do kóz 52,57 zł/szt.
9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 724,38 zł/ha
10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 362,19 zł/ha
11. Płatność do roślin pastewnych 468,05 zł/ha
12. Płatność do chmielu 2 072,01 zł/ha
13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 128,24 zł/ha
14. Płatność do buraków cukrowych 1 516,30 zł/ha
15. Płatność do pomidorów 2 575,02 zł/ha
16. Płatność do truskawek 1 204,72 zł/ha
17. Płatność do lnu 492,28 zł/ha
18. Płatność do konopi włóknistych 127,16 zł/ha
19. Płatność do tytoniu - Virginia 3,11 zł/kg
20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,19 zł/kg
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 21:56