StoryEditor

Ekoschematy 2023: Będzie dłuższy termin opracowania planu nawożenia? Resort odpowiada

Pierwotnie plan nawożenia w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia należało przygotować najpóźniej do 25 lipca na podstawie aktualnych wyników badania gleb z ewentualnym wydłużeniem terminu do 30 września w przypadku ozimin. Resort rolnictwa proponuje zmiany w tym zakresie. Do kiedy będzie trzeba opracować plan nawożenia? 
04.08.2023., 14:08h

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wniosek o podjęcie pilnych działań związanych ze zmianą terminów sporządzania planów nawozowych na potrzeby realizacji praktyki Opracowanie i przestrzeganie planów nawozowych. 

W odpowiedzi na wniosek Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich poinformowała, że obecnie procedowana jest zmiana przepisów rozporządzenia ws. ekoschematów.

W ramach zmian projektu proponuje się wprowadzenie przepisów na razie tylko w 2023 r., które mają na celu ułatwienie dostępu do ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. 

- Proponowana zmiana polega na wydłużeniu terminu, do którego powinien być opracowany przez rolnika plan nawozowy – z terminu 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności na 30 września 2023 roku - tłumaczy Joanna Czapla. 

Ponadto jednocześnie resort rolnictwa proponuje zmianę polegającą na złagodzeniu kar nakładanych na rolnika w przypadku gdy plan nawozowy nie obejmuje całości powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika.

Trwają dyskusje nad tym, aby plan nawozowy w tym wariancie mógł być sporządzany i obejmował minimum 50% zadeklarowanej powierzchni. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wydłużenie terminu tłumaczy opóźnieniami stacji chemiczno-rolniczych, których badania są konieczne do sporządzenia planu nawożenia. MRiRW wyjaśnia, że nie jest wymagane, aby laboratorium, w którym wykonywana jest analiza gleby, posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb.

- Oznacza to, że analizy gleby wykonane w laboratoriach okręgowej stacji chemicznorolniczej lub innych laboratoriach wykonujących badania agrochemiczne gleb, również w tych, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb, są uznawane za spełniające warunki praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie np. z laboratoriów ośrodków doradztwa rolniczego, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, ale są wyposażone i przygotowane do wykonywania analiz gleby na poziomie gwarantującym wiarygodność uzyskanych wyników w odniesieniu do wymagań praktyki - wymienia resort rolnictwa. 

Jak sporządzić plan nawozowy? 

Resort rolnictwa zachęca do sporządzania planu nawozowego przy użyciu bezpłatnej aplikacji INTER-NAW:

  • opracowanej do sporządzania planów nawożenia azotem oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem;
  • umożliwiającej sporządzenie pełnego planu nawozowego (N, P, K, Ca, Mg) na podstawie badań agrochemicznych gleby.

INTER-NAW jest dostosowana do wielu wymogów, w tym tych wynikających z programu azotanowego (np. wprowadzono zmiany w zakresie współczynników przeliczeniowych DJP, wprowadzono nowe wartości i nowe grupy zwierząt do uwzględnienia przy wyliczaniu średnich rocznych wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach, wprowadzono nowe wartości dla użytków zielonych odnoszące się do zasobów azotu mineralnego w glebie). Ponadto umożliwia np. przesyłanie danych wejściowych z różnych komputerów.

Skąd pobrać aplikację INTER-NAW?

INTER-NAW wraz z instrukcją korzystania z aplikacji jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.schr.gov.pl - z możliwością wykorzystanie za pośrednictwem strony internetowej lub po zainstalowaniu na dowolnym komputerze osobistym.

Warto dodać, że sporządzonego planu nawożenia nie trzeba nigdzie dołączać, ani wysyłać. Plan nawożenia ma być przygotowany na wypadek kontroli ARiMR. 

O innych zmianach, które wprowadza resort rolnictwa możesz przeczytać w artykule:

Ekoschematy 2023: pamiętaj o terminach i dokumentach po żniwach!

dkol na podst. KRIR/gov.pl
Fot. 
https://schr.gov.pl/archiwum TAP

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 22:52