StoryEditor

Ekoschematy 2023: O czym pamiętać na obszarach z roślinami miododajnymi i nie tylko?

Przed rolnikami czas na realizację zadeklarowanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie zobowiązań związanych z ekoschematami. O jakich dokumentach i terminach należy pamiętać? Przyglądamy się wariantom obszary z roślinami miododajnymi, integrowanej produkcji roślin i biologicznej ochronie upraw w rolnictwie węglowym.
01.08.2023., 08:08h

Dla wielu zadeklarowanych w tegorocznych wnioskach ekoschematów, wraz z nadejściem żniw rozpoczyna się czas realizacji podjętych zobowiązań, a o niektórych musimy pamiętać aż do kolejnej kampanii obszarowej. Postaramy się zatem przybliżyć zasady dotyczące dokumentowania realizacji poszczególnych ekoschematów i terminy, o których nie można zapomnieć.

Obszary z roślinami miododajnymi

Realizacja ekoschematu Obszary z roślinami miododajnymi nie wymaga dodatkowych dokumentów ani zgłoszeń – trzeba pamiętać jedynie, że rośliny miododajne zadeklarowane w ramach tego ekoschematu muszą pozostać na polu do 31 sierpnia i do tego dnia nie można na takiej działce prowadzić wypasu ani wykaszać roślin, nie można także stosować żadnych środków ochrony roślin ani nawozów.

Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji roślin 

W przypadku tego ekoschematu obowiązki dokumentacyjne dotyczą głównie wymogów wynikających z zasad integrowanej produkcji i są sprawdzane nie przez ARiMR, a przez jednostkę certyfikującą (np. prowadzenie notatnika IP). Potwierdzenie spełnienia wymogów tego ekoschematu – czyli uzyskania certyfikatu IP odbywa się już poza rolnikiem, poprzez wpisanie na listę producentów spełniających wymagania integrowanej produkcji. Dokonuje tego jednostka certyfikująca.

Biologiczna ochrona upraw 

W przypadku wybrania ekoschematu biologiczna ochrona upraw nie można zapomnieć o posiadaniu dokumentu, potwierdzającego zakup środka ochrony roślin (preparatu mikrobiologicznego wpisanego do rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi) i dokumentacji potwierdzającej wykonanie zabiegu tym środkiem (zgodnie z etykietą). Takim dokumentem jest wyciąg z rejestru zabiegów agrotechnicznych, potwierdzający wykonanie zabiegu biologicznym środkiem ochrony roślin. Oba te dokumenty należy złożyć w ARiMR do 31 sierpnia br.

Jak składać dodatkowe dokumenty?

Oczywiście za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Po zalogowaniu się w aplikacji (tak samo, jak w przypadku składania wniosku o dopłaty), w widocznym po lewej stronie okna głównego menu wybieramy zakładkę „Dok. Uzupełniające”, gdzie mamy od razu możliwość dołączenia trzech rejestrów dotyczących wypasu oraz tzw. załączników niemerytorycznych dla kampanii 2023. I to właśnie wybierając opcję dodania załącznika niemerytorycznego otwieramy długą listę możliwych do dołączenia dodatkowych dokumentów, podobnie jak robiliśmy to dodając załączniki do wniosku o dopłaty bezpośrednie.

ig
fot. Sierszeńska

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 19:37