StoryEditor

Ekoschematy 2023: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – do kiedy?

Zadeklarowanie ekoschematów we wnioskach o dopłaty bezpośrednie 2023 wiąże się z realizacją zobowiązań i wypełnieniem odpowiednich dokumentów. Podpowiadamy i przypominamy, co i kiedy zrobić w przypadku wariantu Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia!
28.07.2023., 11:07h

Dla wielu zadeklarowanych w tegorocznych wnioskach ekoschematów, wraz z nadejściem żniw rozpoczyna się czas realizacji podjętych zobowiązań, a o niektórych musimy pamiętać aż do kolejnej kampanii obszarowej. Postaramy się zatem przybliżyć zasady dotyczące dokumentowania realizacji poszczególnych ekoschematów i terminy, o których nie można zapomnieć.

Plan nawożenia: terminy i dokumenty

W przypadku wariantu Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia podstawowym dokumentem jest oczywiście plan nawożenia, który należało opracować najpóźniej do 25 lipca na podstawie aktualnych wyników badania gleb. Taki plan rolnik może sporządzić we własnym zakresie – np. w aplikacji Internaw (udostępnionej na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej).

Jeśli analizy glebowe zostały wykonane dopiero wiosną tego roku, plan nawozowy dla ozimin wysianych jesienią 2023 roku trzeba sporządzić do 30 września br.

Tego planu nie trzeba przedkładać w ARiMR, ale mieć w gospodarstwie na wypadek ewentualnej kontroli (razem z wynikami badania gleby). Dla działek, dla których zadeklarowano wariant z wapnowaniem, należy dostarczyć do Agencji dokumenty potwierdzające zakup wapna. Przystąpienie do tego ekoschematu wiąże się także z obowiązkiem prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych wg wzoru przygotowanego przez ARiMR, w którym należy ujmować wszystkie zdarzenia związane z nawożeniem.

Jak składać dodatkowe dokumenty?

Oczywiście za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Po zalogowaniu się w aplikacji (tak samo, jak w przypadku składania wniosku o dopłaty), w widocznym po lewej stronie okna głównego menu wybieramy zakładkę „Dok. Uzupełniające”, gdzie mamy od razu możliwość dołączenia trzech rejestrów dotyczących wypasu oraz tzw. załączników niemerytorycznych dla kampanii 2023. I to właśnie wybierając opcję dodania załącznika niemerytorycznego otwieramy długą listę możliwych do dołączenia dodatkowych dokumentów, podobnie jak robiliśmy to dodając załączniki do wniosku o dopłaty bezpośrednie.

ig
fot. Sierszeńska, Internaw

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. kwiecień 2024 17:14