StoryEditor

Ekoschematy w pytaniach i odpowiedziach: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

W cyklu artykułów poświęconych realizacji w praktyce zobowiązań wynikających z ekoschematów odpowiadać będziemy na pytania, które nurtują rolników najczęściej. Dzisiaj zajmiemy się praktyką „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”.
26.09.2023., 10:09h
1.    Ile pieniędzy mogę dostać za wykonanie praktyki wymieszania obornika z glebą?

W ramach praktyki można skorzystać z dwóch opcji: w wariancie podstawowym lub w wariancie z wapnowaniem. Za wykonanie praktyki w wariancie podstawowym można otrzymać 1 pkt/ ha (około 100 zł) a za wariant z wapnowaniem 3 pkt/ha (około 300 zł)

2. Skąd mam wiedzieć, czy należy mi się dopłata do wariantu z wapnowaniem, czy nie?

Plan nawozowy ma określać dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania). Przed przystąpieniem do ekoschematu należy wykonać próby gleby dla całego gospodarstwa. Wsparcie w zakresie wapnowania do danej działki rolnej przysługuje raz na 4 lata do gruntów, których pH ≤ 5,5, o ile rolnik w terminie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie płatności nie otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego.


Zobacz koniecznie: Ekoschematy w pytaniach i odpowiedziach: Wymieszanie obornika na gruntach ornych


3. Czy plan nawozowy muszę mieć już opracowany na dzień wysyłania wniosku, czy mogę go „dosłać” w późniejszym terminie?

Plan nawozowy nie musi być opracowany na dzień wysyłania wniosku. Rolnik musi posiadać plan nawozowy opracowany najpóźniej w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności, z tym że taki plan może uwzględniać również nawożenie działek z uprawami ozimymi deklarowanymi jako plon główny w 2023 r., lub do 30 września danego roku (w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku złożenia wniosku)

4. Czy plan nawozowy mogę sporządzić sam, czy musi to zrobić doradca?

Planu nawozowego nie musi sporządzić doradca rolny, można to zrobić samemu. Sporządza się go na piśmie lub przy użyciu narzędzia INTER-NAW lub innego narzędzia służącego opracowaniu planu nawozowego.

5. Czy muszę robić jakieś dodatkowe rzeczy jeśli zdecyduję się na ten ekoschemat?

Tak. Dodatkowo, rolnik ma obowiązek: 1.  prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, z uwzględnieniem stosowania nawozu wapniowego jeśli dotyczy, 2. posiadać imienne dokumenty potwierdzające zakup nawozu wapniowego, w którym wskazano jego ilość, 3.  Przy wariancie z wapnowaniem - złożyć oświadczenia o nieotrzymaniu decyzji przyznającej wsparcie do wapnowania z NFOŚiGW.

6. W jaki sposób dostarczyć Agencji załączniki?

Papierowo, lub za pośrednictwem aplikacji E-wniosek
7. Co muszę wpisywać w rejestrze zabiegów agrotechnicznych w ramach ekoschematu Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia?

Wszystkie zabiegi związane z nawożeniem roślin.

Agata Stachowiak
Fot: Sierszeńska
Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. maj 2024 10:12