StoryEditor

Jak wygląda tempo wypłat z ARiMR? Resort rolnictwa złożył wyjaśnienie w Sejmie

Jak wygląda tempo wypłat bezpośrednich oraz środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? Resort rolnictwa złożył w tej sprawie w Sejmie informacje.
23.02.2021., 12:02h
Podczas sejmowej komisji rolnictwa posłowie wysłuchali informacji ministra rolnictwa o funkcjonowaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiceminister Anna Gembicka powiedział, że ARiMR w unijnym okresie przejściowy (2021-2022) będzie kontynuowała dotychczasowe programy wsparcia. Ich budżet z PROW to 4,5 mld euro. 


Kampania dopłat bezpośrednich


Podsumowano także kampanię wypłacania dopłat bezpośrednich. Kampania zbierania wniosków w 2020 r. była specyficzna w związku z sytuacją epidemiczną. Wnioski były przyjmowane do 15 czerwca, czyli miesiąc dłużej. Wnioski o płatności obszarowe oraz np. w ramach działania Dobrostan Zwierząt można było składać w formie elektronicznej. 

Według stanu na styczeń 2021 r. prawie 1,3 mln spraw było po kontroli administracyjnej, a dla 1,1 mln spraw wydano decyzję administracyjna o przyznaniu lub nie przyznaniu pomocy. 

W połowie października zeszłego roku podobnie, jak w latach poprzednich Agencja zaczęła wypłatę zaliczek. Zakończyło się to 30 listopada, a od 1 grudnia ruszyła wypłata właściwych dopłat. Do końca listopada wypłacono zaliczki w kwocie ponad 10 mld zł. – Do końca stycznia tego roku prawie 1,3 mln rolników otrzymało zaliczki i wypłaty końcowe w łącznej kwocie 12 mld zł - powiedział Anna Gembicka.
Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej ARiMR wypłaciła 202 mld złotych.  


Co z PROW?


Ministerstwo rolnictwa przedstawiło także informację na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jego budżet wynosił 13,6 mld euro, w tym środki UE to 8,7 mld euro, a krajowe to 4,9 mld euro. W ramach PROW złożono 5,8 mln wniosków, podpisano ponad 5 mln umów, a wydano decyzji na kwotę 46 mld zł. Zrealizowano płatności dla 1,2 beneficjentów na kwotę 36 mld zł. 

ARiMR planuje niedługo kolejne nabory na m.in.: rozwoju gospodarstw, restrukturyzacji małych gospodarstw, premie dla młodych rolników oraz premie na działalność pozarolniczą, ochrono ekosystemów i transfer wiedzy i technologii.  

Posłowie opozycji pytali, czy Polska zdąży wydać unijne fundusze tak, by nie musieć ich zwracać. – Jakie działania podejmie resort oraz ARiMR, aby przyśpieszyć kontraktację i jaka będzie mapa drogowa, aby do końca perspektywy finansowej, czyli do 2025 r. te środki w 100% były zakontraktowane oraz wydatkowane. Mamy tutaj pewne wątpliwości, bo cały czas mamy do realizacji 42% środków całego programu – mówił w Sejmie poseł Kazimierz Plocke z Koalicji Obywatelskiej.   
  
Ale zdaniem ARiMR wszystko jest pod kontrolą. - Realizacja tych zadań przebiega prawidłowo i nie widzimy tu żadnych zagrożeń – powiedziała Halina Szymańska prezes ARiMR. Z ostatnich danych na 14 lutego wynika bowiem, że zawarte umowy i wydane decyzję obejmują 80% środków, a zrealizowane płatności stanowią 60% dostępnych funduszy. 

Pozostała pomoc


Wiceminister Gembicka poinformowała, że dostępne są obecnie wszystkie linie kredytowe z dopłatą ARiMR. Trzeci rok z rzędu wypłacana jest pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tylko w tym roku wpłynęło ponad 9 tys. wniosków a wypłacono 32 mln zł. Agencja zrealizowała także mechanizm pomocy dla rolników dotkniętych Covid -19. W jego ramach złożono 200 tys. wniosków oraz 180 tys. decyzji przyznających pomoc. Na konta rolników przelano 1,2 mld zł.

Niewielkim zainteresowaniem cieszył się unijny program dopłat do przechowywania artykułów mleczarskich oraz mięsa. Z tego tytułu zawarto jedynie 20 umów.
wk, Fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 09:06