StoryEditor

Jest porozumienie – pracownicy ARiMR nie będą strajkować

Będą podwyżki w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi w budżecie znalazły się dodatkowe 72 mln zł dzięki którym pracownicy otrzymają pensje wyższe średnio o 250 zł brutto.
19.02.2019., 08:02h
„Razem możemy więcej ! Pracownicy ARiMR dostaną podwyżki” – napisały wczoraj późnym wieczorem działające w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związki zawodowe, które po 16 miesiącach sporu zbiorowego ogłosiły zawarcie porozumienia zbiorowego  rozpoczętego 27.10.2017.

- Treść porozumienia zawiera rozwiązania wypełniające żądania strony związkowej w sposób najdalej idący w ramach budżetu, którym dysponuje ARiMR. Zawarcie tego porozumienia umożliwi uruchomienie środków na podwyżki oraz wprowadzenie wynegocjowanych zmian w tabeli wynagradzania. Zarówno Związki Zawodowe jak i Pracodawca uznają to za pierwszy krok na drodze do dalszych działań mających na celu podwyżki wynagrodzeń, które spełniłyby oczekiwania wszystkich pracowników Agencji - napisał Robert Gibała, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”.  

Dzięki wspólnemu działaniu 9 związków zawodowych działających w Agencji wywalczono 12 % wzrost budżetu na wynagrodzenia, w łącznej wysokości 72 mln zł. Przeważająca większość środków trafi do zatrudnionych  w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych, których wynagrodzenia przez lata były rażąco niskie. Uzgodnione porozumienie obejmie podwyżką ok. 5000 pracowników - średnio w kwocie 250 zł brutto.

Jednocześnie ma być zlikwidowany podział na Centralę i oddziały regionalne oraz będą rozpoczęte prace nad nową treścią regulaminu wynagradzania, które mają doprowadzić do jasnych zasad awansowania.
Zgodnie z ustaleniami, do końca marca 2019 r. wszyscy pracownicy, których to dotyczy otrzymają do podpisania aneksy do umowy o pracę, z propozycją podwyższenia wynagrodzenia brutto do minimalnego poziomu na poszczególnych stanowiskach:
  • Starszy Inspektor i Specjalista – 3 000 zł,
  • Starszy Specjalista – 3130 zł,
  • Główny Specjalista – 3732 zł,
  • Naczelnik Wydziału i Kierownik Sekcji – 3732 zł,
  • Radca Prawny – 3732 zł,
  • Zastępca Kierownika Biura Powiatowego – 3732 zł

W wyniku ustaleń pracownicy ARiMR otrzymają oprócz waloryzacji w wysokości 2,3 % także wyrównanie do minimalnych poziomów wynagrodzenia ustalonego przez strony w zależności od stanowiska.

Związki zawodowe i centrala ARiMR ustaliły, że w najbliższych latach będą dążyć, do wzrostu wynagrodzeń w taki sposób, żeby minimalne wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach osiągnęły wysokości jak w piśmie z dnia 27 października 2017 r. wszczynającym spór zbiorowy. Aby stało się to możliwe do końca lutego zostanie powołany zespół złożony z maksymalnie 5 przedstawicieli pracodawcy oraz przedstawicieli związków zawodowych. Każdy związek zawodowy działający w ARiMR będzie mógł zgłosić jednego przedstawiciela. Do zespołu zostaną zaproszone także osoby wskazane przez Ministra Rolnictwa. Pierwsze posiedzenie zespołu, na którym zostanie przyjęty regulamin pracy zespołu i harmonogram spotkań, odbędzie się do 30 kwietnia 2019 r.   wk

Fot. Czekała
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. luty 2024 22:08