StoryEditor

Jest zgoda na wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW. Kiedy ruszą przelewy do rolników?

  Rolnicy otrzymają 70% dopłat bezpośrednich jako zaliczki. Najpierw zgodę na ich wypłatę wydała Komisja Europejska, teraz taką decyzję podjął rząd. Przelewy na konta rolników ruszą 17 października. Do kiedy Agencja ma czas na wypłatę? 
22.08.2022., 12:08h

MRiRW przygotowało rozporządzenie „w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.” - W 2022 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rosyjską inwazją na Ukrainę, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. – czytamy w jego uzasadnieniu.

Decyzja Brukseli

Ramy dla terminu wypłaty zaliczek oraz ich dopuszczalnej procentowej wielkości określają przepisy Unii Europejskiej. Mówią one, że państwa członkowskie mogą przed dniem 1 grudnia, ale nie przed dniem 16 października, wypłacać zaliczki w wysokości do 50% w przypadku płatności bezpośrednich. Ale w  przypadku sytuacji nadzwyczajnej Komisja Europejska może przyjąć akt wykonawczy, który wprowadza odstępstwo od tej zasady. Bruksela taką decyzję podjęła i w odniesieniu do roku składania wniosków 2022 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%.

Decyzja rządu

- Wypłata zaliczek na poziomie 70% pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu do poprawy płynności finansowej gospodarstw. Uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności ostatecznie finansowanych z budżetu unijnego – napisało w rozporządzeniu ministerstwo rolnictwa.

Zaliczki będą dotyczyć: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw) oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (płatności niezwiązanej do tytoniu i uzupełniającej płatności podstawowej).

Od kiedy wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych?

Rozporządzenia wejdzie w życie 17 października 2022 r., czyli w dniu, od którego, zgodnie z przepisami unijnymi, możliwe jest rozpoczęcie wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. Pozwoli to na sprawne rozpoczęcie ich wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2022 r. W tym roku dopłaty bezpośrednie otrzyma 1,26 mln rolników.

Wypłata zaliczek także z PROW

Ministerstwo rolnictwa przewiduje także wypłatę zaliczek na następujące działania objęte  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2022 r.:

·       „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”

·       „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”,

·       „Rolnictwo ekologiczne”,

·       „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Zaliczki będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 85%.

wk
Fot. Sierszeńska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:23