StoryEditor

Komisja Europejska zwiększyła pomoc de minimis

Podczas ubiegłotygodniowej inauguracji Porozumienia Rolniczego minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiadał zgodę Komisji Europejskiej na podniesienie limitu pomocy de minimis dla jednego gospodarstwa o 25%. Potwierdzenie tej informacji przyszło z Brukseli.
25.02.2019., 16:02h
Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego).

W ten sposób limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

22 lutego 2019 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1).

Rozporządzenie to przewiduje też wyższy limit dla gospodarstwa rolnego (25.000 euro) oraz wyższy limit krajowy (dla Polski 355.118.550 euro) pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
 • nieprzekroczenia limitu sektorowego,
 • prowadzenia rejestru centralnego w celu rejestrowania wszelkiej pomocy de minimis, z podziałem na sektory produkcji rolnej w celu zapobiegania przekroczenia udzielenia pomocy dla jednego sektora produkcji rolnej w wysokości 50 % limitu dla gospodarstwa rolnego i 50 % limitu krajowego.

Podwyższone limity obowiązywać będą od dnia 14 marca 2019 r. i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2027 r.

Dlaczego wyczerpała się pula de minimis?


Wykorzystanie puli de minimis w skali kraju dla wielu rolników oznacza brak możliwości skorzystania z tej formy pomocy, nawet jeśli wciąż mieli w swoim gospodarstwie zapas. Co wchodzi w skład pomocy de minimis i jak to się stało, że w kraju brakuje tych środków?

Wyczerpanie puli de minimis to skutek „wrzucenia” części pomocy suszowej właśnie do tego worka. Przypomnijmy zatem, jakie formy pomocy są dostępne dla rolników w ramach de minimis:
 • ulga w podatku rolnym (na zakup gruntów rolnych),
 • dopłata do oprocentowania kredytu preferencyjnego wyłącznie na zakup gruntów rolnych,
 • dopłata do materiału siewnego,
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (KOWR – dawniej ANR),
 • inne ulgi podatkowe, np. umorzenie podatku rolnego,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych,
 • pomoc klęskowa udzielona przez ARiMR, jeśli szkody nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji,
 • ulgi w opłacie składek na KRUS,
 • inne formy pomocy jednorazowej,
 • umorzenie wierzytelności ARiMR,
 • nieoprocentowana pożyczka na obszarze ZSF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • pomoc na szkody w lasach na skutek nawałnic w 2017 r.

System pomocy de minimis jest zamknięty limitem krajowym 1% produkcji, co stanowi obecnie, w układzie 3-letnim kwotę 225,7 mln euro.

Bartłomiej Czekała, Roman Włodarz

Źródło: MRiRW
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 12:01