Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Korekta deklaracji VAT

Obrazek

Pytanie: W latach 2012–2018 byłem czynnym podatnikiem VAT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Różnicowania. Niedawno odnalazłem fakturę zakupową z grudnia 2018 r., której nie ująłem w ewidencji. Czy obecnie mogę skorygować deklarację VAT jako podatnik zwolniony?

28 lipca 2019, 08:00
Odpowiedź: Aktualnie nie ma żadnego przepisu prawnego, który regulowałby kwestię korekty VAT przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników czynnych. Obowiązuje ogólna zasada, że korekty VAT można dokonać przez 5 lat, licząc od miesiąca, którego miałaby dotyczyć korekta. Należy też pamiętać, że podatnik nieczynny w dalszym ciągu ma prawo i obowiązek posługiwania się NIP w relacjach z US, a podatnik po wyrejestrowaniu w dalszym ciągu podlega mechanizmom kontrolnym organów skarbowych. Jednak w naszych realiach podatkowych problem takich korekt nie jest jednoznacznie interpretowany. Generalnie US stoją na stanowisku, że prawo do składania deklaracji oraz ich korekt mają jedynie tacy podatnicy, którzy mają status podatnika czynnego VAT. Równocześnie mamy wyroki NSA, np. z 27 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1529/12, gdzie stwierdzono, że wyrejestrowanie nie może pozbawić podatnika prawa do korekty deklaracji ani faktury. Dla bezpieczeństwa prawnego zalecamy wystąpienie do KAS o indywidualną interpretację.

Roman Włodarz

Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)