StoryEditor

Kredyty płynnościowe dla rolników. ARiMR zwiększa limit!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększyła limit kredytów płynnościowych dla rolników o 700 milionów złotych. W których bankach można skorzystać z kredytu i na co można wykorzystać pieniądze?
01.08.2023., 14:08h

700 mln zł więcej na kredyty płynnościowe

Będzie więcej pieniędzy na kredyty płynnościowe dla rolników. ARiMR zwiększa bankom limit akcji kredytowej o 700 mln zł - z 2,5 mld zł do 3,2 mld zł. Natomiast limit dopłat do oprocentowania tych kredytów wynosi 100 mln zł.

– W dniu 31 lipca 2023 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2023 r. dodatkowy limit akcji kredytowej dla kredytów na utrzymanie płynności finansowej w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (linia UP) – poinformowała ARiMR.

Kredyt płynnościowy dla rolników – w których bankach?

Wnioski o udzielenie tzw. kredytu płynnościowego rolnicy mogą składać w bankach współpracujących z ARiMR, czyli w następujących instytucjach:
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank SA,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

Na jaką kwotę rolnik może wziąć kredyt płynnościowy?

Limit kredytu płynnościowego dla jednego rolnika nie może przekroczyć kwoty:
 • 100 000 zł – jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – dla gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – w przypadku gdy rolnik prowadzi gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Kredyt płynnościowy dla rolnika – jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M).
 • Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez: kredytobiorcę – w wysokości 2%;
 • ARiMR – w pozostałej części.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, że pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.
Jeżeli kredyt udzielony jest na okres dłuższy niż 60 miesięcy, wówczas po upływie tego okresu dopłaty do jego oprocentowania nie są stosowane. Po tym czasie rolnik płaci już pełne oprocentowanie.

Na co można przeznaczyć kredyty płynnościowe?

Kredyty płynnościowe rolnik może przeznaczyć na „uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym”. ARiMR podaj także dokładny katalog zakupów, na które może zostać przeznaczony kredyt, a są to m.in.:
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • zakup nawozów mineralnych,
 • zakup środków ochrony roślin,
 • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • zakup pasz objętościowych,
 • zakup paliwa rolniczego,
 • zakup inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
Kredyt płynnościowy nie może jednak zostać przeznaczony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych z dotacji PROW.

Dla kogo przeznaczone są kredyty płynnościowe?

O kredyty płynnościowe mogą wnioskować rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w następujących działalnościach:
 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawa roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • działalność mieszana, czyli uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.
Co ważne, o taki kredyt nie może ubiegać się rolnik, który jest emerytem lub rencistą.

Kamila Szałaj
źródło: tygodnik-rolniczy.pl
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 20:59