StoryEditor

Masz pomysł na biznes na wsi? - zgarnij nawet 250 tys. zł dofinansowania

Już w czwartek rusza nabór wniosków o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Rolnicy mogą zgarnąć nawet 250 tys. złotych!
26.10.2020., 11:10h

Od 29 października rolnicy mogą ubiegać o dofinansowanie z ARiMR na założenie biznesu na wsi.


Kto może starać się o pomoc finansową?

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O dotację mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.


Zasady przyznawania premii

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie i wynosi:

  • w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł,
  • przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł,
  • a przy trzech do 250 tys. zł.


Pieniądze są wypłacane w dwóch ratach. Pierwsze 80% kwoty rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co istotne, 70% przyznanego dofinansowania musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe, tj. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.


Rodzaje działalności

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi.

Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków potrwa do 30 listopada br.

Źródło: ARiMR

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 02:36