StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych - ARiMR opublikowała wstępne dane naboru!

Rolnicy zainteresowani modernizacją gospodarstw mogli do 20 września ubiegać się o pomoc finansową w ramach PROW 2014-2020. Ile wniosków złożono i na jaką kwotę? Inwestycje w jakim obszarze cieszyły się największą popularnością? ARiMR opublikowała wstępne dane naboru!
21.09.2021., 13:09h

Tegoroczny nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych rozpoczął się 21 czerwca i na wniosek samych zainteresowanych, czyli rolników, którym zależy na usprawnieniu funkcjonowania gospodarstwa oraz polepszeniu bytu zwierząt w nim hodowanych, został wydłużony o miesiąc.

W tym roku także po raz pierwszy producenci rolni mieli możliwość ubiegania się wsparcie dotyczące wszystkich pięciu obszarów pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w tym samym czasie, czyli:

  • obszar A – rozwój produkcji prosiąt;
  • obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego;
  • obszar C – rozwój produkcji bydła mięsnego;
  • obszar D – inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu;
  • nawadnianie w gospodarstwie.

Ile wniosków i na jaką kwotę?

Według wstępnych danych do ARiMR wpłynęło blisko 6 tys. wniosków na kwotę ponad 1,145 mld zł. Największą popularnością cieszyły się wnioski dotyczące obszaru D, czyli te związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Najwięcej wniosków do Agencji wpływało od rolników z Mazowsza, Wielkopolski, Podlasia oraz Lubelszczyzny.

Jak podaje Agencja na ostatecznie kwoty trzeba jeszcze poczekać, bowiem nie każdy zainteresowany korzystał z elektronicznych formularzy. Część z rolników dokumenty do placówek Agencji wysyłała również drogą pocztową.

Przypominamy, że w tegorocznym naborze „Modernizacji gospodarstw rolnych” maksymalne kwoty pomocy finansowej wyniosły:

  • obszar A –rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. zł;
  • obszar B –rozwój produkcji mleka krowiego – 500 tys. zł;
  • obszar C –rozwój produkcji bydła mięsnego – 500 tys. zł;
  • obszar D –inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu– 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.


Michał Czubak

Michal Czubak
Autor Artykułu:Michal Czubak Dziennikarz portalu Halo Wieś i portalu tygodnik-rolniczy.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 00:05