StoryEditor

”Modernizację gospodarstw rolnych” (obszar D). Ile wniosków wpłynęło do ARiMR?

ARiMR podsumowała nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D). Trwał on ponad miesiąc do 19 lipca br. Ile wniosków spłynęło i jaka jest ogólna wysokość dofinansowania?
20.07.2023., 11:07h

Jak długo trwał nabór wniosków o „Modernizację gospodarstw rolnych” z obszaru D?

Nabór rozpoczął się 5 czerwca i miał trwać do 5 lipca, jednak termin ten zostały wydłużony o dwa tygodnie, czyli ostatecznie upłynął 19 lipca br. ARiMR na bieżąco udostępniała informacje o zainteresowaniu przez rolników tym wsparciem.

Ile wniosków spłynęło?

Jak dotąd do Agencji wpłynęło ponad 5 tys. wniosków o dofinansowanie w wysokości ok. 903 mln zł. ARiMR zaznacza, że wciąż trwa proces rejestracji wniosków, ponadto była możliwość wysyłania kompletu dokumentów drogą pocztową, więc wciąż docierają one do Agencji, dlatego liczba ta ulegnie zmianie.

Od czego zależy przyznanie wsparcia w ramach „modernizacji” z obszaru D?

Podobnie jak w poprzednich naborach przyznanie pomocy zależy od sumy uzyskanych punktów. Większe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego mają osoby, których inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobiegają zmianom klimatycznym. Także te związane ze zwiększeniem skali produkcji czy zmianą jej profilu.

Ponadto więcej punktów otrzymują ci, którzy biorą udział w unijnych lub krajowych systemach jakości lub starają się o budowę, modernizację budynków, czy magazynów paszowych. Znaczenie ma również wiek osoby wnioskującej.

Kto mógł starać się o wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D?

O wsparcie mogły starać się:

·         Osoby fizyczne i wspólnie wnioskujące,

·         wspólnicy spółek cywilnych,

·         osoby prawne,

·         spółki osobowe prawa handlowego,

·         oddziały przedsiębiorcy zagranicznego.

Osoby wnioskujące powinny posiadać nieruchomość, służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do maksymalnie 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musiała mieścić się w zakresie od 13 tys. euro do 200 tys. euro. Wnioskodawcy są także zobligowani do prowadzenia w celach zarobkowych działalności rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D?

W ramach Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D) można realizować inwestycje związane z:

·         zakupem nowych maszyn, urządzeń rolniczych i wyposażenia do produkcji rolnej

·         budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej – Agencja zaznaczyła, że przez osoby wspólnie wnioskujące nie mogły być realizowane inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością.

·         zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych (gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat)

Można było także składać wniosek o dofinansowanie na zakup i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywanych do w prowadzeniu działalności rolniczej.

Ile można otrzymać w ramach dofinansowania z „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D?

W ramach dofinansowania rolnicy mogą otrzymać 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast młodzi rolnicy oraz kilku gospodarzy, składający wspólnie wniosek aż 60%.

Minimalne koszty kwalifikowane musiały być wyższe niż 50 tys. zł.

Jedno gospodarstwo mogło otrzymać nawet 600 tys. zł pod warunkiem, że pieniądze ze wsparcia miały zostać wykorzystane do:

·         budowy, modernizacji budynków inwentarskich czy magazynów paszowych, w których prowadzono produkcję zwierzęcą,

·         adaptacji na inwentarskie inne budynki w gospodarstwie.

W pozostałych przypadkach wysokość dofinansowania sięga kwoty 250 tys. zł.

oprac. Teresa Karwacka
Źródło: ARiMR
Fot. Czekała

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 22:45