StoryEditor

Nabór wniosków dla hodowców: ochrona wód przed azotanami. Ile kasy i na co?

10 grudnia rusza nabór wniosków w ARiMR na wsparcie dla inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Kto może skorzystać, na jakich zasadach i ile pieniędzy można uzyskać?
02.12.2021., 12:12h

Już za kilka dni ruszy nabór wniosków, potrwa od 10 grudnia do 7 lutego 2022 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Jednak nie wszyscy mogą z niego skorzystać, bowiem wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Hodowcy mogą otrzymać na inwestycje maksymalnie 100 tys. zł (w całym okresie trwania PROW 2014-2020). Wsparcie ma formę refundacji poniesionych kosztów – 50 % standardowo lub 60% w przypadku młodych rolników.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Agencja podaje, że hodowcy w ramach tego działania mogą wydać środki na działania, które zapewnią dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu i pomogą w ograniczeniu zanieczyszczenia wód azotanami m.in. na:

  • budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Co zadecyduje o przyznaniu pomocy?

Wnioski trzeba złożyć najpóźniej do 7 lutego 2022 r. w biurach regionalnych lub powiatowych.

- Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzyskanych punktów zadecyduje o miejscu na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przy ocenie wniosków brana będzie pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, czy udział kosztów kwalifikowanych inwestycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką pomoc lub nie starał się o wsparcie na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. O pozycji w rankingu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów do Agencji – informuje Agencja.

Oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. archiwum

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 22:07