StoryEditor

Nowy harmonogram PROW - kilka naborów rusza już w styczniu!

Pojawił się nowy harmonogram PROW 2014-2020. Niektóre nabory ruszają już w styczniu i lutym 2023 r. Niestety niektóre nabory zniknęły całkiem z listy. Sprawdź i przygotuj się na nabór!
15.12.2022., 10:12h

Budżet PROW 2014-2020 wynosi włącznie z uwzględnieniem instrumentów finansowych 83 734 183 785,80 zł, na dzień 31 października 2022 r. złożono 7 816 958 wniosków w ramach różnych poddziałań, z czego liczba zawartych umów z beneficjentami wyniosła 6 563 807. Do 31 października wykorzystano 76,98% (64 458 955 430,72 zł) na zawarte umowy lub wydane decyzje. W związku z tym do wydatkowania pozostało ponad 19 mld zł. Warto dodać, że środki w ramach PROW 2014-2020 muszą być wydatkowane do 2025 r.

Na stronie MRiRW pojawił się nowy harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 do 29 grudnia 2023 r. Resort zaznacza, że podane w nim terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych lub w wyniku wydłużenia terminu naboru wniosków. Ostatnie zmiany analizowaliśmy w październiku, propozycje wówczas musiała zatwierdzić Komisja Europejska. 

W najbliższym czasie nie przewiduje się najpopularniejszych naborów m.in modernizacji gospodarstw rolnych w obszarach A, B, C oraz D, jedynie w obszarze E i F, premii dla młodego rolnika czy restrukturyzacji małych gospodarstw. Podano natomiast orientacyjny termin naboru wniosków na pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (dotyczy to producentów świń). 

Harmonogram naborów PROW do 29 grudnia 2023 r.

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

3 stycznia – 30 grudnia 2022 r.

2 stycznia – 29 grudnia 2023 r.

2. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 17 listopada – 30 grudnia 2022 r.

3. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej grudzień 2022 r.

4. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie styczeń 2023 r.

5. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar f, tj. zielona energia w gospodarstwie styczeń 2023 r.

6. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę styczeń 2023 r.

7. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych luty 2023 r., czerwiec 2023 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

8. Scalanie gruntów Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory w 2022 r.

9. Gospodarka wodno-ściekowa Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory w 2022 r.

10. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory w 2022 r.

11. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory w 2022 r. i 2023 r.

12. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2022 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

13. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

14. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

15. Wsparcie dla szkolenia doradców Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

16. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 15 marca – 15 maja 2023 r.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja

17. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

18. Rolnictwo ekologiczne

19. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) 2023 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

20. Zarządzanie zasobami wodnymi Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory w 2022 r. i 2023 r.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

21. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1–30 grudnia 2022 r., maj 2023 r., listopad 2023 r.

Co z kolei czeka nas w dalszym etapie? O tym rozmawialiśmy z red. Grzegorzem Ignaczewskim w Rolniczym temacie. Zapraszam do obejrzenia!


dkol
Fot. archiwum
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 13:33