StoryEditor

Plan poprawy dobrostanu zwierząt tylko do 30 września! Co się stanie jeśli go nie złożysz w terminie?

  Tylko do 30 września br. można złożyć w ARiMR plan poprawy dobrostanu. Co, jeśli już go złożyłeś rok temu lub wcześniej lub jeśli go nie złożysz w terminie?
28.09.2023., 11:09h

Plan poprawy dobrostanu należy złożyć w ramach poniższych praktyk:

 • Dobrostan loch,
 • Dobrostan tuczników,
 • Dobrostan krów mlecznych – tylko praktyki zwiększonej powierzchni 20%/50%,
 • Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach – tylko praktyki zwiększonej powierzchni 20%/50%,
 • Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym,
 • Dobrostan opasów – tylko praktyki zwiększonej powierzchni 20%/50%,
 • Dobrostan owiec,
 • Dobrostan kur niosek,
 • Dobrostan kurcząt brojlerów,
 • Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa,
 • Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,
 • Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym,
 • Dobrostan kóz.

Plan poprawy dobrostanu zwierząt powinien być sporządzony w roku złożenia wniosku przy udziale doradcy rolniczego (wyjątek dla kontynuujących Dobrostan zwierząt w ramach PROW 14/20) oraz dostarczony do Agencji w roku 2023 do 30 września 2023 r. (brak złożenia w terminie skutkuje wezwaniem).


Co jeśli już złożyłeś Plan poprawy dobrostanu w zeszłym roku lub jeszcze wcześniej?

Rolnicy muszą złożyć cały plan poprawy dobrostanu zwierząt, ale ARiMR zaznacza, że jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku realizacji danego wariantu realizuje ten sam wariant oraz w sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan, to w takim przypadku składa jedynie „Oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt w roku 2023 do 30 września”.

Dla rolnika realizującego działanie Dobrostan zwierząt w 2022 roku (płatność za rok 2022 została przyznana), który w roku 2023:

dodaje praktyki: wypas, ściółka, wybieg, późniejsze odsadzanie prosiąt, późniejsze odsadzanie cieląt – nie jest wymagane sporządzenia nowego planu,

dodaje praktykę: zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach – wymagane jest sporządzenie nowego plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, a plan poprawy dobrostanu

Rolnik, który realizował Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020, w ramach poniższych wariantów, może realizować ekoschemat Dobrostan zwierząt i posiadać ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt:

Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym (odpowiednik wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek PROW 2014-2020),

Dobrostan owiec (odpowiednik wariantu 3.1 Dobrostan owiec PROW 2014-2020),

Dobrostan loch - zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach (odpowiednik wariantu 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach PROW 2014-2020),

Dobrostan tuczników - zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach (odpowiednik wariantu 1.2 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach PROW 2014-2020),

Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych w pomieszczeniach lub budynkach – zwiększona powierzchnia bytowa o 20% (odpowiednik wariantu 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach PROW 2014-2020.

W takim przypadku rolnik składa również oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt.

A co się stanie jeśli nie złożysz planu poprawy dobrostanu?

- Brak złożenia planu lub oświadczenia o braku zmian w planie (w przypadku wariantów lub praktyk, dla których jest to wymagane) – pomimo wezwania – skutkuje odmową przyznania płatności dobrostanowej w ramach wariantów oraz praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt.

Źródło: ARiMR

Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 08:18