StoryEditor

Planowane jest przedłużenie terminów składania załączników do wniosków obszarowych. Tak, ale nie dla wszystkich!

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie przedłużenia terminów składania wymaganych załączników do wniosków obszarowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanęło na stanowisku, które wydaje się być korzystne dla większości rolników.
10.08.2023., 11:08h

Zarząd KRIR wnioskował o wydłużenie terminów składania załączników do wniosków obszarowych w zakresie planu działalności ekologicznej, rolno-środowiskowej oraz planu poprawy dobrostanu zwierząt. Jak powszechnie wiadomo, samo złożenie wniosku o płatności bezpośrednie, w przypadku gospodarstw objętych planem działalności ekologicznej, rolno-środowiskowej lub poprawy dobrostanu zwierząt, nie zamyka jeszcze sprawy wniosku bezpośredniego. Gospodarstwa te zobowiązane są do sporządzenia planów działalności rolnośrodowiskowej lub planu poprawy dobrostanu, które to zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami sporządzone miały być do 25-go lipca 2023 r. Czas na złożenie oświadczeń w zakresie działalności ekologicznej upływał natomiast 31-go lipca 2023 r. Ministerstwo przychyliło się do wystąpienia Zarządu KRIR, ale w niepełnym zakresie

Jakie pozytywne zmiany się pojawią?

Dobrostan zwierząt: W kwestii wdrożenia tego ekoschematu wydłużony zostanie termin sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz stosownych oświadczeń o braku zmian, do dnia 30 września 2023 r.

Plan działalności ekologicznej: W zakresie planu działalności ekologicznej nowe plany sporządzić będzie można do 30 września 2023 r.. Termin na przesłanie planu do ARiMR przesunięty ma zostać na 15 października 2023 r. 

Których terminów resort rolnictwa nie wydłuży?

Zmianie nie ulegnie natomiast termin na sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej. Pierwotny termin na sporządzenie tego planu upłynął 25-go lipca i Ministerstwo nie zamierza go wydłużyć. W argumentacji przeczytać możemy, że doradcy rolnośrodowiskowi i eksperci przyrodniczy na bieżąco byli informowani o zasadach wdrażania nowych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych. Brali oni udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad wdrażania poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym przyrodniczych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, co wydaje się dla Ministerstwa wystarczającym argumentem, aby nie przesuwać terminu sporządzania planów.

Ministerstwo powołało się również na fakt, iż powyższy termin (25 lipca) jest terminem pozwalającym na skuteczną i sprawną weryfikację przez ARiMR złożonych przez beneficjentów wniosków, w celu umożliwienia jak najwcześniejszego dokonania wypłat płatności, czyli po 1 grudnia danej kampanii naboru wniosków.

Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że Ministerstwo wywiążę się ze swoich założeń i jeszcze w tym roku rolnicy otrzymają decyzje.

Agata Stachowiak

Fot. archiwum TAP

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. maj 2024 04:52