StoryEditor

Płatność uzupełniająca: ustawa jest już w Sejmie

Wraz z następnym naborem wniosków o dopłaty bezpośrednie, który rozpocznie się 15 marca, rolnicy będą mogli składać także wnioski o uzupełniającą płatność podstawową. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 400 mln zł i twierdzi, że dzięki temu małe i średnie gospodarstwa otrzymają dopłaty powyżej średniej unijnej. 
04.01.2022., 09:01h

W Sejmie jest już nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Istotą przewidzianych rozwiązań jest rozszerzenie na 2022 r. katalogu dostępnych instrumentów wsparcia w ramach systemu wsparcia bezpośredniego o uzupełniającą płatność podstawową (UPP) przyznawaną w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

Szczegóły w rozporządzeniu

Tak jak w 2013 r. UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (w szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych) oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, zostaną określone w rozporządzeniu

Będzie średnia unijna?

„Przywrócenie UPP ze względu na jej szeroki zakres (ponad 9 mln ha i ok. 1,1 mln rolników – dane za 2013 r.) przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości rolników. Zastosowanie tej płatności pozwoli zatem na zmniejszenie różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce a Unii Europejskiej (UE)” – czytamy w  uzasadnieniu ustawy.

Nabór w połowie marca

W ustawie proponuje się, aby nowe przepisy weszły w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r.

Budżet nowego działania

Na uzupełniająca płatność podstawową rząd zamierza przeznaczyć 400 mln zł. Z tej kwoty połowa zostanie wypłacona jeszcze w tym roku, a reszta w 2023 r. Przyznawanie płatności jest planowane również po 2022 r. Zostanie to jednak uregulowane w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Będzie to także kwota 400 mln zł.

Przejściowe wsparcie krajowe w UE

Uzupełniająca płatność podstawowa będzie elementem szeroko stosowanego w Unii Europejskiej przejściowego wsparcia krajowego (PWK).

W 2019 r. PWK stosowały następujące państwa:

  • Bułgaria (bydło, owce i kozy, tytoń – ogółem 71,4 mln euro),

  • Czechy (płatność obszarowa, chmiel, ziemniaki skrobiowe, przeżuwacze, owce i kozy, krowy mamki – ogółem ok. 23 mln euro),

  • Estonia (rośliny uprawne, bydło, owce, mleko, nasiona, krowy mamki – ogółem ok. 15,1 mln euro),

  • Litwa (byki, owce, mleko, rośliny wysokobiałkowe, krowy mamki – ogółem ok. 26,5 mln euro),

  • Węgry (wołowina, bydło, owce, mleko, krowy mamki, tytoń – ogółem ok. 56,6 mln euro),

  • Rumunia (wołowina i cielęcina, płatność obszarowa, mleko, buraki cukrowe, len i konopie, chmiel, owce i kozy, tytoń – ogółem ok. 241,4 mln euro),

  • Słowacja (owce i kozy, krowy mamki – ogółem ok. 4,1 mln euro),

  • Polska (tytoń – 25,8 mln euro).

wk
fot. EnvatoElements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 18:48