StoryEditor

Podatek rolny w 2023 r. mocno wzrośnie. Jakie stawki?

Niestety w 2023 r. w związku z rekordowymi cenami żyta w skupie, nie obejdzie się bez podwyżek podatku rolnego. Wzrost jest znaczący - jakie stawki? 
20.10.2022., 09:10h

Niestety wraz z wyższą ceną zboża, rosną wskaźniki, dzięki którym gminy wyliczają np. podatek rolny czy cenę za dzierżawy gruntów. 
Główny Urząd Statystyczny podał, że średnia cena skupu żyta, która będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku rolnego  wyniosła 74,05 zł za 1 dt. To aż o 20 proc.- tyle również więcej zapłacą rolnicy. To znacznie więcej niż rok temu, gdyż w 2021 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt, podatek wzrósł o 5%.

Jakie będą stawki podatku rolnego w 2023 r.?

Podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. W związku z tym podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 r. wyniesie 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 20 proc. więcej niż za 2022 rok, w którym stawka wynosi 153,70 zł/ha. W 2021 roku było to 146,37 zł/ha.

Z kolei podatek za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2023 roku będzie to 370,25 zł/ha. Każda z gmin ma możliwość obniżenia podatku rolnego, jednak wymaga to konsultacji z miejscową izbą rolniczą.
Podatek rolny płaci się w czterech ratach - do 15 marca, maja, września i listopada.
Zobowiązani do tej opłaty są właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, czyli jeśli używają gruntów jak właściciel, choć nimi nie są, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

Kto nie zapłaci podatku rolnego w 2023 r.?

Podatku nie płacą właściciele gruntów: 

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
 • w wieku emerytalnym,
 • inwalidą I albo II grupy,
 • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Czy gmina może zwolnić z opłaty podatku rolnego?

Jeśli rolnik złoży wniosek, gmina może zwolnić z opłaty podatku tylko jeśli:

 • grunty orne, łąki i pastwiska, które obejmuje melioracja,
 • część gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły znajdziesz na stronie internetowej gminy,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie, 
 • grunty, które są przeznaczone na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli płatnik podatku je:
  • kupuje lub masz użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
  • ma w użytkowaniu wieczystym,
  • ma w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

oprac. ks/dkol
Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 17:10