StoryEditor

Pomoc klęskowa: nabór suszowy zakończony, wnioski za 2017 r. tylko do dziś

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków o wsparcie suszowe 16 listopada. Dziś biura powiatowe ARiMR zakończą przyjmowanie wniosków o wsparcie klęskowe dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w 2017 roku w wyniku gradu, huraganu lub deszczu nawalnego.
27.11.2018., 10:11h

Pomoc suszowa

Do Agencji wpłynęło w okresie od 14 września do 16 listopada br. 332 tys. wniosków o przyznanie wsparcia z tytułu strat spowodowanych suszą. Wnioski opiewają na łączną kwotę 2,15 mld zł, a przypomnijmy, że na pomoc suszową dla poszkodowanych rolników rząd przeznaczył w budżecie na ten rok łącznie 1,5 mld zł. A zatem pieniędzy z tej puli nie starczy dla wszystkich wnioskodawców. Skąd zatem wziąć brakujące 650 mln zł? Rolników uspokajał podczas III Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Chcę zapewnić wszystkich rolników wnioskujących o wsparcie suszowe, że ta pomoc będzie im wypłacona. Mogą w tym zakresie nastąpić pewne opóźnienia, ale pieniądze wypłacimy – zapowiedział szef resortu rolnictwa.

To trudne zdanie, bo trzeba będzie się mocno nagimnastykować, aby w budżecie znaleźć brakujące pieniądze, ale tym, którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia suszowego pozostaje tylko liczyć na to, że minister i tym razem dotrzyma słowa.

Tymczasem Agencja wydała ponad 174 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej wysokości ok. 1,3 mld zł, zrealizowała 165 tys. płatności na kwotę ponad 1,2 mld zł. Z kolei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła blisko 5 mln zł.

Pomoc za straty w 2017 roku


Jeszcze tylko do wtorku 27 listopada br. ARiMR będzie przyjmować od rolników wnioski o wsparcie. Mogą je składać ci producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pomoc nie będzie przysługiwać producentowi rolnemu, który taką pomoc już otrzymał.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawka pomocy dla rolników będzie wynosić:
 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,  na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Jak informuje MRiRW, kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk:
 • suszy,
 • gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • powodzi,
 • huraganu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi lub lawiny

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowo stawka pomocy do 1 ha może ulec zmianie,  jeżeli kwota wynikająca ze złożonych przez rolników wniosków będzie większa od przeznaczonego na ten cel budżetu. Wówczas zostanie zastosowany współczynnik korygujący. bcz
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 12:50