StoryEditor

Ponad 37 mld euro na rolnictwo i programy pomocowe

Minister Kowalczyk na sejmowej komisji rolnictwa poinformował, że 37,4 mld euro zostanie przeznaczonych na rolnictwo i rozwój wsi w latach 2023-2027. Resort zapowiada także kontynuację większości programów pomocowych z budżetu krajowego w przyszłym roku.
02.11.2021., 10:11h

Na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa poświęconej sprawom budżetowym pojawił się nowy minister rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk.

Elastyczne przenoszenie środków UE

Minister Kowalczyk poinformował, że Polska wykorzysta możliwość elastycznego przenoszenia środków w ramach unijnego budżetu na lata 2023-2027 pomiędzy pierwszym i drugim filarem. I tak, pierwotna alokacja na sfinansowanie dopłat bezpośrednich wynosiła 15,4 mld euro, a lokacja rozwoju obszarów wiejskich ze środków UE wynosiła 6,6 mld euro.

– Decyzja o wykorzystaniu mechanizmu elastyczności miedzy filarami WPR skutkować będzie transferem ponad 1,9 mld euro ze środków na płatności bezpośrednie. Po transferze na ich finansowanie będzie dostępne ponad 17,3 mld euro, a na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich blisko 4,7 mld euro – mówił minister H. Kowalczyk.

Do tego trzeba doliczyć dofinansowanie krajowe w wysokości 3,1 mld euro. A więc całkowity budżet na rozwój obszarów wiejskich wyniesie prawie 7,8 mld euro.

Na co zostaną wydane te pieniądze?

W przypadku płatności bezpośrednich większość środków (45%) skierowane będzie na podstawowe wsparcie dochodu. Na eko-schematy 27% środków, płatności związane z produkcją 15%, a płatność redystrybucyjną 11%.

Dodatkowe pieniądze

Jednocześnie w kolejnej perspektywie finansowej dwukrotnie wzrosną wydatki z polityki spójności (Umowa Partnerstwa) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to kwota 10 mld euro.

Minister H. Kowalczyk zaznaczył przy tym, że rozwój obszarów wiejskich będzie również wspierany ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2,3 mld euro.

– Dzięki temu więcej środków z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, z PROW będzie mogło być skierowanych bezpośrednio do rolnictwa, a nie na infrastrukturę techniczną – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Budżet krajowy

Minister Henryk Kowalczyk poinformował posłów, że poniższe formy pomocy finansowane z budżetu krajowego będą

kontynuowane również w 2022 r:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (budżet 2021 r. – 30 mln zł)

 • kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej lub sfinansowanie kosztów odtworzenia środków trwałych (budżet 2021 r. – 54 mln zł)

 • udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów ARiMR w 2021 r. (budżet 2021 r – 1,4 mln zł)

 • nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobowiązań producentów świń działających w strefach ASF (budżet 2021 r. – 17 mln zł)

 • pomoc finansowa dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń (budżet 2021 r. – 5 mln zł)

 • pomoc finansowa dla producentów świń na wyrównanie strat (budżet 2021 r. – 150 mln zł)

 • finansowanie kosztów zbioru i utylizacji padłych zwierząt (budżet 2021 r. – 152 mln zł)

 • pomoc dla pszczelarzy (budżet 2021 r. – 20,5 mln zł)

 • refundacja kosztów bioasekuracji (budżet 2021 r. – 15 mln zł)

 • dopłaty do materiału siewnego (budżet 2021 r. – 75 mln zł)

 • dopłaty do ubezpieczeń rolnych (budżet 2021 r. – 900 mln zł)

 • zwrot kosztów akcyzy zawartej w paliwie (budżet 2021 r. – 1,1 mld zł)

Do tego dochodzą dotacje na postęp biologiczny i ulgi w podatki rolnym.

wk

fot. wk Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 19:39