StoryEditor

Prace nad zwiększeniem limitu pomocy de minimis na końcówce

Mimo trudnej sytuacji na wielu rynkach rolnych, Komisja Europejska twierdzi, że sytuacja jest stabilna i nie ma potrzeby do interwencji. Ale są też dobre informacje - Bruksela kończy bowiem prace nad zwiększeniem od przyszłego roku limitu pomocy de minimis.
10.12.2018., 11:12h
O odbywających się w listopadzie obradach na unijnej Radzie Ministrów poinformował posłów wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.  Jednym z głównych tematów posiedzenia Rady była sytuacja na rynkach rolnych. Polska podkreśliła, że obecny rok był bardzo trudny dla polskich rolników z powodu wystąpienia suszy, która dotknęła nie tylko uprawy rolne, ale także gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą. Polska delegacja zgłosiła problem wyczerpania 7 listopada limitów pomocy de minimis z powodu wypłat pomocy suszowej. – Minister Ardanowski zaapelował do komisarza Hogana o pilne zwiększenie limitów krajowych na pomoc de minimis do wysokości 2% produkcji rolnej, aby można było realizować wsparcie dla rolników w niezbędnym zakresie.

Polska wnioskowała o możliwość retroaktywnego stosowania pomocy, bez dodatkowych warunków związanych z przypisywaniem pomocy do poszczególnych sektorów produkcji rolnej. Sytuacja na rynkach rolnych jest zmienna, więc wymaga ciągłego i szczegółowego monitorowania – poinformował posłów wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

W odpowiedzi komisarz Phil Hogan poinformował, że Komisja Europejska finalizuje prace nad propozycją z zakresu omawianej pomocy, która będzie niedługo przedłożona Radzie przez Komisję Europejską.

Podczas dyskusji ministrów wiele miejsca poświecono sytuacji na rynkach rolnych. Polska delegacja zwróciła uwagę, że niezbędna jest ochrona unijnego rynku przed nadmiernym importem zbóż, w szczególności kukurydzy oraz gryki zza wschodniej granicy, w tym z Rosji i Ukrainy. Import zbóż ma niekorzystny wpływ na prowadzenie działalności rolniczej, w szczególności w regionach przygranicznych. Ponadto na rynku wieprzowiny od września br. utrzymuje się spadek cen skupu świń, w październiku cena była o ponad 9% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


–  W sytuacji rosnących cen pasz oznacza to pogorszenie opłacalności produkcji świń. Rynek znajduje się pod presją afrykańskiego pomoru świń, a więc ważne jest to, aby państwa członkowskie podejmowały wspólne wysiłki na rzecz zwalczania choroby, a także na rzecz obrony unijnych zasad regionalizacji – relacjonował wiceminister Romanowski.

Dodatkowo Polska podkreśliła, że obecna sytuacja na rynku owoców i warzyw, a w szczególności – na rynku jabłek, jest bardzo trudna i wymaga podjęcia szybkich działań ze strony Komisji. Aktualnie ceny jabłek kierowanych do przetworzenia są o 88% niższe a jabłek deserowych są o 62% niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzyjająca pogoda spowodowała rekordowe zbiory tych owoców, które mogły być o 37% wyższe w stosunku do roku poprzedniego .

Tymczasem w opinii Komisji Europejskiej sytuacja na rynkach jest stabilna, choć w niektórych sektorach, w tym – właśnie w sektorze wieprzowiny, wołowiny i cukru, są widoczne pewne wyzwania. Komisarz Hogan poinformował, że w odpowiedzi na obawy wielu państw członkowskich, dotyczące rozwoju sytuacji na rynku cukru, zadecydował o powołaniu grupy wysokiego szczebla, która już w styczniu 2019 r. zajmie się dyskusją na temat przyszłości rynku i działań, które można byłoby wdrożyć, aby poprawić obecną sytuację. Komisja Europejska poinformowała również, iż kontynuuje monitoring sytuacji na wszystkich rynkach.  wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 22:40