StoryEditor

Rolnicy w karbach normy GAEC 6. O czym trzeba pamietać od 1 listopada 2023 r. do 15 lutego 2024 r.?

Wszyscy rolnicy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, płatności obszarowych i ekoschematów za 2023 rok. Ale jednak jeszcze nie wszyscy są do końca świadomi, że związane z nimi są także normy GAEC, które trzeba spełnić aby otrzymać pieniądze z ARiMR. Jedna z nich to norma GAEC 6, która dotyczy utrzymania gruntów ornych pod okrywą na okres zimowy.

GAEC 6 - 80% gruntów ornych pod okrywą

Propozycję zmian w zakresie realizacji normy GAEC 6, czyli obowiązku utrzymania 80% gruntów ornych pod okrywą od 1 listopada do 15 lutego, Komitet Monitorujący zaakceptował już w maju br. (uchwała nr 21 z 10 maja 2023 r.). Pozostawiony miał być wymóg utrzymania przynajmniej 80% gruntów ornych pod okrywą od 1 listopada do 15 lutego roku następnego, przy czym za okrywę w tym okresie uznawane miały być:

  • okrywa roślinna (np. uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami),
  • pozostawienie ścierniska,
  • grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy,
  • mulczem,
  • ugorem zielonym.

W praktyce oznacza to oczywiście, że tylko 20% gruntów ornych może być na zimę zaoranych i pozostawionych do wiosny bez okrywy.

Wspomniana uchwała Komitetu Monitorującego rozszerza realizację tej normy o alternatywną możliwość utrzymania okrywy od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku, w formie np. międzyplonu ścierniskowego, po czym takowy międzyplon można zaorać i pozostawić zaorane pole na zimę.

Uprawy późno schodzące z pól nie będą wyłączone z GAEC 6

Dodatkowo z wdrażania normy wyłączone miały zostać uprawy późno zbierane do których zaliczono:

  • rośliny okopowe (m.in. ziemniak, burak cukrowy, burak pastewny, marchew, rzepa ścierniskowa, rzodkiew oleista, brukiew),
  • warzywa i zioła (m.in. kapusta, kalafior, brokuł, seler, por, kozłek lekarski),
  • uprawy na gruntach ornych pod osłonami.

Jednak z proponowanych uproszczeń nici, ponieważ zmiany tej normy nie zostały uzgodnione przez nasze ministerstwo z Komisją Europejską. Norma ta w tym roku obowiązuje więc w dotychczasowym zakresie określonym w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (DzU 2023.478). Mówiąc wprost – w każdym gospodarstwie ubiegającym się o dopłaty bezpośrednie od 1 listopada 2023 roku do 15 lutego 2024 r. 80% gruntów ornych musi znajdować się pod okrywą.

Zobacz również: Ekoschematy 2023 - dotkliwe kary za niedotrzymanie terminu siewu międzyplonów i mulczowania

I choć w rozporządzeniu nie sprecyzowano, co się przez takową okrywę rozumie, z informacji dostępnych na stronie internetowej ARiMR wiemy, że „utrzymanie okrywy ochronnej może być spełnione m.in. przez okrywę roślinną typu uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime lub pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi, czy też mulczem”. W tym roku już nic się w tej kwestii nie zmieni, ponieważ ministerstwo musi ponownie wystąpić do KE o zaakceptowanie uchwalonych przez Komitet Monitorujący propozycji.

Więcej o normach GAEC w poniższym materiale.

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 20:03