StoryEditor

Rusza Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce – zobacz transmisję!

W Jasionce k. Rzeszowa rozpoczęła się II. edycja Europejskiego Forum Rolniczego. Przedstawiciele branży rolno-spożywczej przez dwa najbliższe dni będą dyskutować o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wyzwaniach współczesnego rolnictwa oraz o jego innowacyjności. Wśród najważniejszych gości Forum jest unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan oraz minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
28.02.2019., 15:02h
Europejskie Forum Rolnicze w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce – to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Pierwsza edycja Forum, która odbyła się w marcu 2018 r., zgromadziła blisko 2000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.Europejskie Forum Rolnicze – najważniejsze wydarzenia

W ramach II. edycji Forum zaplanowano, m.in. debaty z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki, obejmujące najważniejsze zagadnienia dot. rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej w 2019 roku. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się także z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Swoje produkty i usługi przedstawią, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, paliw oraz branży nawozowo-chemicznej.
 
O innowacyjnych rozwiązaniach dla rolnictwa będą mówić także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, instytucji administrującej m.in. Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. KOWR pracuje nad rozwiązaniami wprowadzającymi platformę żywnościową oraz wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie.


Patronat honorowy nad Europejskim Forum Rolniczym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jan Krzysztof Ardanowski. Partnerem regionalnym wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Nasza redakcja objęła to wydarzenie patronatem medialnym.

1 marzec, 2019

12:00-14:45
Rejestracja uczestników i zwiedzanie ekspozycji nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa
Ekspozycja nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa będzie otwarta w godz. 12:00 - 20:00

13:00-14:30
Panel dyskusyjny: „Efektywna produkcja rolnicza a realizacja celów środowiskowych i społecznych”
Prowadzący panel dyskusyjny:
    •    David Green, U.S. Sustainability Alliance
    •    prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (PIB)

15:00-15:40
Uroczyste otwarcie Forum
Powitanie Uczestników i Partnerów Forum
    •    Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP

Uroczyste Otwarcie Forum
    •    Artur Balazs, Prezes Kapituły Fundacji EFRWP
    •    prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP
    •    Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Odczytanie Listu Prezydenta RP
    •    Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP

Odczytanie Listu Marszałka Sejmu RP
    •    Krystyna Wróblewska, Poseł na Sejm RP

Wprowadzenie do debaty nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE
    •    Phil Hogan, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

15:40-17:00
Debata I: „Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej”
Do udziału w debacie zostali zaproszeni:
    •    Phil Hogan, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UE
    •    Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska)
    •    Fernando Miranda Sotillos, Sekretarz Generalny w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa i Gospodarki Żywnościowej (Hiszpania)
    •    Gabriel Csicsai, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa (Słowacja)
    •    Anikó Juhász, Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa (Węgry)
    •    Jiří Šír, Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa (Czechy)

Moderator: Bogusław Chrabota (Rzeczpospolita)

17:00-17:15
Uroczyste podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Grupą ORLEN i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
Podpisanie porozumienia nastąpi w obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego (stoisko Grupy ORLEN).

17:00-17:30
Przerwa

17:30-19:00
Debata II: „Innowacje w branży rolno-spożywczej”
Do udziału w debacie zostali zaproszeni:
    •    prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim
    •    Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji (Polska)
    •    dr Wolfgang Burtscher, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej
    •    dr Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska)
    •    Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    •    Piotr Serafin, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
    •    Adam Banaszak, członek zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Moderator: Marcin Piasecki (Rzeczpospolita)

19:15-19:45
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Innowacyjny Rolnik”
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Innowacyjny Rolnik", organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy.


2 marzec, 2019

08:00-08:45
Rejestracja uczestników i zwiedzanie ekspozycji nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa
Ekspozycja nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa będzie otwarta w godz. 08:00 - 14:30

09:00-11:00
Dialog obywatelski o przyszłości europejskiego rolnictwa / Debata III: „Polityka zrównoważonego rozwoju szansą dla obszarów wiejskich w Polsce”
Do udziału w debacie zostali zaproszeni:
    •    Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów RP
    •    Phil Hogan, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
    •    Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Moderator: Bogusław Chrabota (Rzeczpospolita)

11:00-11:30
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Józefa Ślisza (III Edycja)
Nagroda przyznawana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2017 roku, która ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, wyróżniających się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

11:30-12:00
Przerwa

12:00 - 13:30
Debata IV: "Stan i perspektywy rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi”
Do udziału w debacie zostali zaproszeni:
    •    Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski
    •    dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim
    •    Waldemar Dubaniowski, Ambsador RP w Królestwie Tajlandii
    •    Mariusz Lęgowski, Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
    •    prof.Chinwe Ifejika Speranza, Uniwersytet w Bernie (Szwajcaria)
    •    Simplice Nouala Fonkou, Przedstawiciel Komisji ds. Rolnictwa Unii Afrykańskiej
    •    Amit Lohani, Prezes Federacji Importerów Indyjskiej Żywności (FIFI)
    •    Monika Tyska, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Moderator: Artur Osiecki (Rzeczpospolita)

12:00 - 13:30
Panel dyskusyjny: Ecovio: biodegradowalne folie rolnicze – nie tylko eko-innowacja, ale i realne korzyści
W panelu wezmą udział:
    •    dr Zbigniew Anyszka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
    •    Marcin Chojecki, BASF Polska
    •    Jarosław Muczek, BASF Polska


Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. luty 2024 21:34