Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Jakie dofinansowanie na zalesienia i zadrzewienia śródpolne?

Obrazek

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do tworzenia zadrzewień śródpolnych. Jakie kwoty wsparcia można uzyskać w tym naborze? Jakie zasady trzeba spełnić?

Natalia Marciniak-Musiał2 czerwca 2022, 14:40

Ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach PROW 2014-2022 na zalesienia i zadrzewienia.

Głównym celem dotacji na zalesienia i zadrzewienia śródpolne w ramach PROW 2014–2020 jest zachowanie bioróżnorodności obszarów rolnych. Zwiększanie ich powierzchni odmienia i jednocześnie pozwala zachować taki krajobraz, tym bardziej, że jest on miejscem życia wielu organizmów. Obszary te pełnią także rolę bazy pokarmowej dla ptaków i owadów zapylających oraz innych zwierząt, a jednocześnie wspomaga utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Zadrzewienia śródpolne istotnie:

  • poprawiają retencję i jakość wód,
  • ograniczają skutki suszy,
  • zapobiegają erozji glebowej.

Jak uzyskać wsparcie na zalesienie/zadrzewienia śródpolne?

Wspomnianą dotację na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m, mogą otrzymać rolnicy i samorządy terytorialne. Zadrzewienia są dopuszczalne także na gruntach ornych. W zależności od w zależności od nachylenia terenu można uzyskać od 10 892 do 13 664 zł/ha. Tak założone zadrzewnienia uprawniają do płatności bezpośrednich.

Szczególnie preferowane są nasadzenia dotyczące gatunków liściastych, które mają stanowić 90% udziału. Dużą zaletą dotacji jest także możliwość uzyskania wsparcia na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami przez zwierzynę.

Do jakich gruntów przysługuje wsparcie:

  • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jako grunty rolne;
  • stanowiących grunty orne;
  • tworzących jeden kompleks, stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
  • stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka;
  • na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia.

Terminy składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków (zarówno tradycyjnie - w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus), które potrwa do 1 sierpnia 2022 r. 

Więcej informacji znajdziecie na stronie ARiMR  oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

oprac. nmm na podst. ARiMR

fot. envatoelementsPicture of the author
Autor Artykułu:Natalia Marciniak-Musiał
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)