StoryEditor

Jakie dofinansowanie na zalesienia i zadrzewienia śródpolne?

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do tworzenia zadrzewień śródpolnych. Jakie kwoty wsparcia można uzyskać w tym naborze? Jakie zasady trzeba spełnić?
02.06.2022., 13:06h

Ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach PROW 2014-2022 na zalesienia i zadrzewienia.

Głównym celem dotacji na zalesienia i zadrzewienia śródpolne w ramach PROW 2014–2020 jest zachowanie bioróżnorodności obszarów rolnych. Zwiększanie ich powierzchni odmienia i jednocześnie pozwala zachować taki krajobraz, tym bardziej, że jest on miejscem życia wielu organizmów. Obszary te pełnią także rolę bazy pokarmowej dla ptaków i owadów zapylających oraz innych zwierząt, a jednocześnie wspomaga utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Zadrzewienia śródpolne istotnie:

  • poprawiają retencję i jakość wód,
  • ograniczają skutki suszy,
  • zapobiegają erozji glebowej.

Jak uzyskać wsparcie na zalesienie/zadrzewienia śródpolne?

Wspomnianą dotację na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m, mogą otrzymać rolnicy i samorządy terytorialne. Zadrzewienia są dopuszczalne także na gruntach ornych. W zależności od w zależności od nachylenia terenu można uzyskać od 10 892 do 13 664 zł/ha. Tak założone zadrzewnienia uprawniają do płatności bezpośrednich.

Szczególnie preferowane są nasadzenia dotyczące gatunków liściastych, które mają stanowić 90% udziału. Dużą zaletą dotacji jest także możliwość uzyskania wsparcia na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami przez zwierzynę.

Do jakich gruntów przysługuje wsparcie:

  • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jako grunty rolne;
  • stanowiących grunty orne;
  • tworzących jeden kompleks, stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
  • stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka;
  • na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia.

Terminy składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków (zarówno tradycyjnie - w formie papierowej i elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus), które potrwa do 1 sierpnia 2022 r. 

Więcej informacji znajdziecie na stronie ARiMR  oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

oprac. nmm na podst. ARiMR

fot. envatoelements

Natalia Marciniak
Autor Artykułu:Natalia Marciniak

dziennikarka Tygodnika Poradnika Rolniczego specjalizująca się w tematyce społecznej oraz uprawie roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 20:01