Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium

Sprzedaż czy zamiana gruntu?

Obrazek

Pytanie: Jestem od kilku lat podatnikiem czynnym. Od kilku miesięcy gmina prowadzi ze mną negocjacje w sprawie zakupu lub zamiany mojego gruntu rolnego pod rozbudowę boiska sportowego. Chodzi o 0,4 ha o wartości ok. 15 tys. zł. Co będzie dla mnie pod kątem VAT bardziej opłacalne, zbycie gruntu gminie czy zamiana?

5 sierpnia 2019, 12:03

Odpowiedź: Co do zasady zamiana gruntów jest uznawana za odpłatną dostawę towarów, nawet jeśli jest to zamiana ekwiwalentna, pomimo braku przekazania pomiędzy stronami świadczenia pieniężnego (patrz m.in. interpretacja indywidualna z 1 października 2012 r., sygn. IPTPP4/443-451/12-2/JM). Formalnie zamiana towarów to dwie transakcje kupna sprzedaży, gdzie każda transakcja może być opodatkowana różnymi stawkami VAT. Istotnym elementem przy zamianie gruntów, zwłaszcza gruntów z gminą, jest ich docelowe przeznaczenie. Gdy przedmiotem zamiany są grunty niezabudowane inne niż tereny budowlane (np. grunt rolny) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy transakcja podlega zwolnieniu z VAT. Jednak przy nabyciu gruntów rolnych przez gminę tracą one automatycznie możliwość zwolnienia z VAT, ponieważ gmina nie może nabyć gruntów rolnych na cele rolne. Zatem, w analizowanej sytuacji, możemy rozważyć następujące okoliczności zamiany:

 • rolnik podatnik VAT zbywa gminie grunt rolny – ponieważ owo nabycie jest na cele nierolnicze, należy naliczyć i rozliczyć VAT wg stawki 23%; naliczenie VAT może odbyć się na podstawie faktury VAT lub na podstawie (w treści) aktu notarialnego;
 • gmina (także jako podatnik czynny VAT) zbywa grunt rolny – ponieważ nabywcą jest rolnik i nabycie następuje na cele produkcji rolnej, zastosowanie ma zwolnienie z VAT.Nie ma przy tym znaczenia, czy transakcje zamiany (zbycia w ramach zamiany) gruntów następują jednocześnie. Teoretycznie ww. transakcje zbycia w ramach zamiany powinny być neutralne pod względem VAT, jednak problem tkwi w ujęciu – lub nie – podatku VAT w operacie rzeczoznawcy majątkowego. Od wielu lat trwają na ten temat dyskusje, mamy też liczne i niespójne stanowiska sądów i organów skarbowych. W analizowanym przypadku, przy założeniu, że zamiana jest ekwiwalentna (15 tys. zł niezależnie od ewentualnej różnicy w powierzchni zamienianych działek), jeśli operat szacunkowy określał wartość działek w kwocie netto, to gmina naliczy 3450 zł VAT, co dla rolnika będzie teoretycznie neutralne i w ujęciu kasowym rolnik zapłaci i otrzyma 15 tys. zł.

Jeśli jednak operat szacunkowy będzie w kwocie brutto, gmina wyliczy przy sprzedaży (zamiany) swojej działki kwotę 12 195 zł netto + VAT. Równocześnie wycena działki rolnika w kwocie brutto 15 tys. zł, przy zwolnieniu takiej transakcji z VAT, spowoduje, że rolnik otrzymałby od gminy więcej, właśnie o nieodliczoną kwotę VAT. Gminy w takich sytuacjach często nie chcą zawierać umów zamiany i wymuszają zwykłą transakcję sprzedaży, ponieważ z punktu widzenia zasad finansów publicznych ww. asymetria strumieni podatku VAT na niekorzyść gminy może być uznana przez organy kontrolne za naruszenie prawa.

Roman WłodarzWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)