StoryEditor

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze w 2020 roku

W przyszłym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1 zł na litr oleju. Budżet państwa wyłoży na ten cel 1 mld 180 mln zł.
29.10.2019., 11:10h
Jak zawsze pod koniec roku ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego jaki rolnicy płacą kupując olej napędowy wykorzystywany później przy produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła(DJP) będącego w posiadaniu rolnika. Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

A limit ustalono jako sumę:

•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych,
•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Z danych resortu rolnictwa wynika, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2020 r. o zwrot podatku akcyzowego nie powinna przekroczyć 95% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,3 mln DJP bydła wyliczonych na podstawie danych GUS.

- Mając na uwadze ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę kwotę 1 180 mln zł, w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,00 zł. Projektowane rozporządzenie powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji rolnej - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Wnioski o zwrot części akcyzy składa się w urzędach gminy. Pieniądze rolnicy mogą otrzymać gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
  • od 1 do 28 lutego za paliwo zakupione od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  • od 1 do 31 sierpnia za paliwo zakupione od 1 lutego do 31 lipca.
W przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie urząd miasta lub gminy wydaje decyzję najpóźniej w marcu, a pieniądze przekazuje rolnikom do końca kwietnia. W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie decyzja administracyjna zostaje wydana najpóźniej we wrześniu, a pieniądze są wypłacane do końca października. wk

Fot. Sierszeńska
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 05:09