StoryEditor

UWAGA! Ostatni moment na złożenie wniosku na Premie dla młodych rolników

Przypominamy, tylko do 27 października br. można ubiegać się o aż 200 tys. zł na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa. Na co można przeznaczyć pieniądze z naboru Premia dla młodego rolnika?
24.10.2023., 14:10h
W ramach naboru Premia dla młodego rolnika można się ubiegać o przyznanie bezzwrotnej premii w wysokości 200 tys. zł.

Gdzie złożyć wniosek na Premię dla młodego rolnika?

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Z bieżących statystyk wynika, że o premie z PS WPR 2023-2027 stara się już 2,6 tys. młodych rolników – najwięcej z:
 • województwa mazowieckiego,
 • województwa lubelskiego,
 • i województwa wielkopolskiego.

Kto może się ubiegać o 200 tys. zł?

O to dofinansowanie może się ubiegać osoba w wieku od 18 do 40 lat (nieukończone 41 lat na dzień składania wniosku), która albo rozpoczyna działalność rolniczą, albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Kolejny wymóg to posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie ich w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Oprócz tego należy złożyć w ARiMR biznesplan z zobowiązaniem do jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym został dostarczony wniosek o wsparcie.

W jaki sposób rolnik otrzyma dofinansowanie?

Agencja przypomina, że dofinansowanie ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach.
 • Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy,
 • Druga – 60 tys. zł – trafia na konta młodych gospodarzy po realizacji biznesplanu. Co istotne, premię przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz i może ją otrzymać wyłącznie jedno z małżonków.

Na co można wydać pieniądze z dofinansowania?

Wsparcie powinno być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe.

Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.:
 • gruntów rolnych;
 • nowych maszyn,
 • urządzeń,
 • wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży;
 • zwierząt gospodarskich.
 • Można je także wydać na budowę czy modernizację budynków gospodarczych.

Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in.

 • paszy dla zwierząt;
 • środków ochrony roślin;
 • paliwa rolniczego;
 • nawozów.

Na co nie można przeznaczyć dofinansowania?

ARiMR podaje, że pieniądze na przysługują gospodarstwom, które prowadzą plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Pieniędzy nie będzie można otrzymać także na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.
Źródło: ARiMR
Fot: envato.elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 20:49