StoryEditor

Wadliwy wniosek

Pytanie: Cztery lata temu zawarłem umowę z firmą, która miała przygotować dla mnie wniosek o dofinansowanie z ARiMR na zakup ciągnika i innych maszyn. Wniosek ten został źle przygotowany i dofinansowania nie uzyskałem, a za wniosek nie zapłaciłem. Teraz otrzymałem od tej firmy wezwanie do zapłaty. Czy to roszczenie jest przedawnione?
01.07.2018., 16:07h
Odpowiedź: Przedstawiony stan faktyczny jest niepełny i na jego podstawie nie można odtworzyć wszystkich postanowień umowy zawartej między stronami. Można się jedynie domyślać, że umowa została zawarta w ramach działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej przez firmę przygotowującą wniosek do ARiMR. Nie można jednak wywnioskować, kiedy i na jakich warunkach Czytelnik zobowiązany był zapłacić wykonawcy. Generalnie wskazać należy, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Sugeruję w pierwszej kolejności wnikliwe przeanalizowanie zawartej umowy i zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy dotyczące praw i obowiązków stron, warunków i terminów płatności. Nie można bowiem wykluczyć, że wynagrodzenie należy się wykonawcy, mimo że Czytelnik nie uzyskał dofinansowania. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że ewentualne nieprawidłowe przygotowanie wniosku skutkujące odmową przyznania dofinansowania może upoważniać Czytelnika do żądania od wykonawcy odszkodowania, które może odpowiadać nawet wysokości nieuzyskanego dofinansowania.
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 08:00