StoryEditor

Więcej czasu na inwestycje dla rolników z obszarów Natura 2000. Co z pozostałymi naborami z PROW?

Ministerstwo rolnictwa wydłuża o dwa lata możliwość realizacji inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Jednocześnie zapowiada zakończenia działania, na które nie będą już przeprowadzane nowe nabory wniosków. 
22.09.2022., 09:09h

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rolnicy mają więcej czasu

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r. (zasada n+3). Jednak ponieważ PROW został wydłużony MRiRW proponuje, aby zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową było możliwe nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Obecnie pomoc przyznaje się, jeżeli wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi m.in. nie później niż w terminie 30 czerwca 2023 r.

Koniec działania

W ramach tego działania wsparcie skierowane było do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000...

Pozostało 60% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 13:08