StoryEditor

Wielu chętnych na nowy biznes na wsi. ARiMR zakończyła nabory

31 grudnia zakończyły się dwa nabory z PROW: na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i na odtworzenie potencjału produkcji gospodarstw, które ucierpiały w wyniku ASF lub klęski żywiołowej. Pierwsze z działań cieszyło się dużym zainteresowaniem – prawie 5 tys. zdecydowało się założyć nowy biznes na wsi. 
05.01.2021., 13:01h
31 grudnia 2020 r. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy z budżetu PROW na lata 2014-2020 chcieli uzyskać pomoc na odtworzenie potencjału produkcji rolnej lub premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

O „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” mógł ubiegać się każdy rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogły starać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, a także te, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą. O wsparcie mogli się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy swój biznes na wsi już prowadzą i chcą poszerzyć go o nowy rodzaj działalności. 

Wysokość wsparcia, jakie można uzyskać od ARiMR uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które wnioskodawca stworzył lub planuje utworzyć w swojej firmie. Wynosi ona w przypadku jednego miejsca pracy - 150 tys. zł, dwóch - 200 tys. zł, trzech i więcej - 250 tys. zł.

W zakończonym 31 grudnia naborze zarejestrowano dotychczas 4 747 wniosków - największym w województwach lubelskim i wielkopolskim. 

- Nie są to dane ostateczne czekamy jeszcze na wnioski, które zostały wysłane pocztą – wyjaśnia ARiMR.

W sumie w latach 2014-2020 o pomoc na to działanie ubiegało się 12 661 osób.

24 wnioski na odtworzenie potencjału produkcji rolnej


Z kolei pomoc na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” skierowana jest do rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi (m.in.: przymrozkami wiosennymi, suszą, powodzią), bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wsparcie mogą uzyskać rolnicy poszkodowani w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Podstawowym warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wykazanie wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach na poziomie co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z epidemią afrykańskiego pomoru świń, o pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF.  Wymogiem jest, aby w dniu wydania tej decyzji wybite świnie stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będącej w posiadaniu gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką mogą otrzymać rolnicy w przypadku tego naboru wynosi 300 tys. zł z tym, że nie może ona przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach zakończonego naboru zarejestrowane zostały 24 wnioski, ale liczba ta może wzrosnąć, gdyż część rolników mogła wysłać pocztą. 

W sumie w latach 2014-2020 o pomoc na to działanie ubiegało się ok. 1400 osób.


ksz, oprac. na podst. ARiMR
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 05:01