StoryEditor

Właściciel małego gospodarstwa musi być w KRUS

W PROW 2014–2020 przewidziano pieniądze na dofinansowanie rozwoju małych gospodarstw. Jednak nie każdy ich właściciel będzie mógł otrzymać wsparcie w wysokości 60 tys. zł.
24.04.2015., 15:04h

Oprócz wielkości ekonomicznej gospodarstwa, kandydat do pomocy na restrukturyzację małego gospodarstwa będzie musiał spełniać kilka dodatkowych wymagań.

Po pierwsze, premia będzie mogła być przyznana rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo jako osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (czyli w KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik. Ponadto, wprowadzono dodatkowy wymóg, aby wnioskodawca prowadził wyłącznie działalność rolniczą (czyli nie może prowadzić firmy, mimo pozostawania ubezpieczonym w KRUS).

Kwestią wciąż nierozstrzygniętą jest pytanie, na ile wcześniej, przed złożeniem wniosku rolnik musi takiemu ubezpieczeniu podlegać? Pojawiają się na ten temat różne informacje – raz, że ma to być przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a raz że okres ten ma wynosić nawet 24 miesiące.

Przypomnijmy, że pomoc dla małych gospodarstw – w postaci premii – wypłacana będzie w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy (48 tys. zł), druga rata to pozostałe 20% (12 tys. zł). Na co będzie można te pieniądze przeznaczyć? Ponieważ jest to premia, zapewne nie będzie bardzo dokładnego katalogu, na co można tę pomoc wydać.  gi

Więcej o restrukturyzacji małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020 piszemy w majowym numerze "top agrar Polska".

Fot. Bromberek

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 06:19