StoryEditor

Wypłata pomocy de minimis na finiszu

Do podlaskich biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło w sumie 666 wniosków o wypłatę pomocy finansowej w związku ze stratami spowodowanymi przez dziki w uprawach.
08.05.2015., 15:05h

Teraz biura powiatowe Agencji na Podlasiu kończą weryfikację tych wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz wypłatę wnioskodawcom pomocy. Do 7 maja br. 588 rolników wnioskujących o wypłatę pomocy z ARiMR otrzymało na swoje konta bankowe łącznie 4,13 mln zł. Agencja szacuje, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają wsparcie, ponieważ polski rząd przeznaczył na ten cel w lutym br. 6,1 mln zł. Wcześniej, w grudniu 2014 roku, 440 podlaskich rolników otrzymało łącznie 1 mln zł, co daje razem kwotę ponad 7 mln zł wypłaconą z tytułu strat wyrządzonych przez dziki w uprawach rolnych.

Przypomnijmy, że wsparcie ma charakter pomocy de minimis, co oznacza, że jeden rolnik nie może otrzymać więcej niż 15 tys. euro. Kwotę tę należy również pomniejszyć o sumę pomocy jaką rolnik otrzymał z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.   bcz

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 09:09