StoryEditor

Wypłata zaliczek coraz bliżej!

Od 16 października ruszy wypłata 70% zaliczek dopłat bezpośrednich twierdzi ministerstwo rolnictwa. Oficjalny kurs euro względem polskiej złotówki, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie 4,3042 zł.
03.10.2017., 13:10h

W tym roku ma być podobnie jak w zeszłym. Na wniosek ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie kwoty należnych rolnikom zaliczek z 50 do 70%. - Do końca listopada łączna kwota, która trafi na polską wieś, do polskich rolników wyniesie 10 mld zł. Reszta, czyli do 14 mld zł zostanie wypłacona do końca czerwca przyszłego roku – zapewniał w Sejmie wiceminister Ryszard Zarudzki.   

System będzie działać 


Resort rolnictwa zdecydowanie odpiera również zarzuty dotyczące ewentualnych kłopotów z realizacją tego zadania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze względu na etapowość obsługi wniosków system informatyczny jest budowany przyrostowo i pełną funkcjonalność osiąga dopiero na ostatnim etapie, czyli naliczenia płatności. Taki model budowy oprogramowania funkcjonuje od 2004 r. czyli od początku budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli – IACS. Dlatego rząd zapewnia – Nie występują opóźnienia we wdrażaniu systemu informatycznego. Terminy wdrażania kolejnych funkcjonalności umożliwiających rozpoczęcie realizacji wypłat płatności w terminach przewidzianych przepisami będą zrealizowane – mówi wiceminister Zarudzki. 

Na jakim więc etapie znajduje się budowa systemu informatycznego?  Z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że działa już moduł wprowadzania danych i przeprowadzenia pełnej kontroli kompletności wniosków. Udostępniona została również funkcjonalność kontroli administracyjnej. –Według stanu na 22 września kontrole zostały przeprowadzone u 776 tys. rolników czyli 60% wniosków o płatności. Mając na uwadze stan przygotowania ARiMR pragnę zapewnić że nie ma zagrożenia dla realizacji płatności zaliczkowych za 2017 r. – powiedział wiceminister Zarudzki.   
Obecnie informatycy intensywnie pracują nad modułem naliczania płatności. 

Poszkodowani w pierwszej kolejności


Zaliczki w pierwszej kolejności otrzymają rolnicy z województw, w których wystąpiły w tym roku klęski. A więc na szybkie przelewy mogą liczyć gospodarze z  
- zachodniopomorskiego, 
 
- kujawsko-pomorskiego,  
- pomorskiego,  
- wielkopolskiego,  
- dolnośląskiego.    

Nowy kurs i proponowane stawki

Wskaźnik EBC do naliczania dopłat w 2017 r. wynosi 4,3042 zł. Rok temu był nieco wyższy – 4,3192 zł. A tak kształtował się na przestrzeni ostatnich 4 lat:  

  • 2013 r. – 4,2288 zł;
  • 2014 r. – 4,1776 zł;
  • 2015 r. – 4,2448 zł,
  • 2016 r. – 4,3192 zł,
  • 2017 r. – 4,3042 zł.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld zł. 

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
 
Rodzaj płatności Stawka 2017 r. Stawka 2016 r. 
Jednolita płatność obszarowa 
461,55 zł/ha 462,05 zł/ha

Płatność za zazielenienie 

309,77 zł/ha

310,10 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika 

214,82 zł/ha

231,97 zł/ha

Płatność dodatkowa 

177,02 zł/ha

172,79 zł/ha

Płatność do bydła 

291,03 zł/szt.

256,20 zł/szt.

Płatność do krów 

371,46 zł/szt.

332,62 zł/szt.

Płatność do owiec 

101,85 zł/szt.

111,95 zł/szt.

Płatność do kóz 

60,08 zł/szt.

68,25 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 

606,52 zł/ha

430,49 zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 

303,26 zł/ha

430,49 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych 

 

386,46 zł/ha

430,49 zł/ha

Płatność do chmielu 

2198,06 zł/ha 

2317,00 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych 

1163,02 zł/ha

1287,75 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych 

1563,46 zł/ha

1952,25 zł/ha

Płatność do pomidorów 

1654,30 zł/ha

3074,79 zł/ha

Płatność do truskawek 

1118,75 zł/ha

904,78 zł/ha

Płatność do lnu 

374,86 zł/ha

289,94 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych 

303,06 zł/ha

547,59 zł/ha

Płatność do tytoniu - Virginia, 

pozostały tytoń 

3,82 zł/kg

2,68 zł/kg

4,12 zł/kg


2,89 zł/kg
wk, mk
Michał Kaliszan
Autor Artykułu:Michał Kaliszanonline marketing manager/redaktor w zespole top agrar Polska Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 06:43