StoryEditor

Zapobieganie ASF – podsumowanie naboru. Do ilu hodowców trafi 80 mln wsparcia?

Zakończono przyjmowanie wniosków na Inwestycje zapobiegające ASF. Jak podaje Agencja, o ponad 80 milionów wsparcia ubiega się ponad 1,1 tysiąca rolników. Na co można przeznaczyć pozyskane środki?
24.10.2023., 11:10h
Przyjmowanie wniosków na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń” z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, trwało od 7 września do 20 października 2023 roku.

Wnioski składać można było wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Jak wynika ze złożonych dokumentów, o wsparcie w wysokości 80 mln złotych stara się ponad 1,1 tys. rolników.

- Największym zainteresowaniem wsparcie na przedsięwzięcia służące zapobieganiu ASF cieszy się w województwach: wielkopolskim (ok. 170 wniosków), mazowieckim (ok. 150 wniosków) i lubelskim (ok. 120 wniosków) – czytamy na stronie Agencji.

Kto mógł się ubiegać o wsparcie?

O wsparcie mógł się ubiegać rolnik, który:
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten musi być spełniony co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub prowadzi hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją;
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;
 • posiada numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Maksymalna stawka pomocy i stawki jednostkowej pomocy
W całym okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie można otrzymać do 100 000 zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:
 • za metr bieżący ogrodzenia – 320 zł;
 • posadowienie jednej bramy – 2 860 zł;
 • posadowienie jednej furtki – 970 zł.
Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Na co można przeznaczyć otrzymane pieniądze?

Środki będzie można przeznaczyć m. in. na:
 • wykonanie ogrodzenia;
 • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
 • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;
 • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
 • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.
W ramach interwencji będą wspierane operacje:
 • które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • które będą realizowane bez podziału na etapy;
 • których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 • o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych co najmniej 20 000 zł, z wyjątkiem operacji, w przypadku których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych;
 • które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.
Bernat/Kolasińska
Źródło: gov.pl
Fot: envato.elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 13:39