StoryEditor

Zmiany w Planie Strategicznym WPR – mają zapewnić terminową realizację wsparcia

Plan Strategiczny WPR będzie wymagał jeszcze zmian i doprecyzowania. Dlatego rząd planuje wprowadzić szybką ścieżkę nowelizacji dokumentu tak, aby korzystne dla rolników rozwiązania obowiązywały już w pierwszych naborach.
18.05.2023., 11:05h
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt „uchwały Rady Ministrów w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do przyjmowania niektórych projektów zmian planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej”.
- Projektowana uchwała dotyczy uelastycznienia i usprawnienia procesu aktualizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. (…) w kwestii, które nie mają wpływu na wdrażanie polityki ani interwencji, oraz nie prowadzą do zmian celów końcowych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiany w Planie Strategicznym dla WPR

Zdaniem MRiRW potrzeba pilnego procedowania przedmiotowego projektu uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania przygotowywanych do wdrożenia interwencji do aktualnej sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


Czytaj także: Dopłaty bezpośrednie 2023: stawki i warunki przyznania płatności ONW. Jakie zmiany?


Prowadzone na bieżąco analizy wskazują na konieczność doprecyzowania niektórych elementów opisu interwencji i jak najszybsze ich zastosowanie, tak by korzystne rozwiązania obowiązywały już w pierwszych naborach.
Niezależnie od powyższego zmiany takie będą przedmiotem opinii Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zanim minister właściwy do spraw rozwoju wsi notyfikuje te zmiany Komisji Europejskiej.

Szybka ścieżka legislacyjna - terminowe realizacje wsparcia

Projekt uchwały stanowi podstawę dla ministra rolnictwa do wprowadzania, stosowania i notyfikowania Komisji Europejskiej zmian, które dotyczą interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym warunków kwalifikowalności takich interwencji, pod warunkiem, że modyfikacje te nie prowadzą do zmian celów końcowych i pośrednich w odniesieniu do odpowiednich wskaźników rezultatu. Zmiany te nie wymagają zastosowania procedury zatwierdzenia przez Komisję Europejską.
Przyjęcie takiego trybu postępowania w przypadku wprowadzania do PS WPR zmian uelastyczni i usprawni proces aktualizacji dokumentu, co w konsekwencji zapewni terminową realizację wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i zapewni rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich dostęp do odpowiednio dopasowanego do ich potrzeb wsparcia.

Dopłaty bezpośrednie 2023: Czym jest hektar kwalifikowany?


wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. czerwiec 2024 13:33