StoryEditor

Znamy NOWE stawki dopłat do pszenicy i kukurydzy, nawet o 100% wyższe!

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus ogłosili nowe stawki dopłat. Dodatkowo został wydłużony termin na złożenie wniosku. Sprawdź, jakie zmiany zostały jeszcze wprowadzone!
17.05.2023., 10:05h
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który dotyczy dopłaty do sprzedanej pszenicy i kukurydzy. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.
Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, podczas której podano konkretne liczby.

Nowe stawki dopłat, o ile wzrosły?

Pszenica i kukurydza sprzedane od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 roku:

 • 1 050 zł/ha do upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim. Stawka wzrosła do: 1750 zł na 1 ha.
 • 825 zł/ha do upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim. Stawka wzrosła do: 1375 zł na 1 ha.
 • 840 zł/ha do upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim. Stawka wzrosła do: 1610 zł na 1 ha.
 • 660 zł/ha do upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim. Stawka wzrosła do: 1265 zł na 1 ha. 
 • 630 zł/ha do upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach. Stawka wzrosła do: 1400 zł na 1 ha. 
 • 495 zł/ha do upraw  pszenicy położonych w pozostałych województwach. Stawka wzrosła do: 1100 zł na 1 ha.

Gryka sprzedana od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 roku:

 • Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim - stawka wynosi 805 zł na 1 ha. 
 • Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim - stawka wynosi 875 zł na 1 ha. 
 • Do powierzchni upraw gryki położonych w pozostałych województwach - stawka wynosi 700 zł na 1 ha.


Pszenica sprzedana między 15 maja a 30 czerwca 2023 roku

- Nowa sprawa ze względu na fakt, że na światowych rynkach pszenica bardzo mocno tanieje, jest rekordowo niska, wprowadzamy nową opłatę z 2200 na 3025 zł. Do do tony pszenicy 550 złotych będziemy dopłacać - powiedział Robert Telus. 

 • 2200 zł do ha w całej Polsce. Stawka wzrosła do: Ponad 3000 zł 


UWAGA! Dla pszenicy sprzedanej między 15 kwietnia a 14 maja obowiązuje stawka 2200 zł/ha.

Wydłużony termin składania wniosków

Został wydłużony termin składania wniosków o dopłaty do zbóż z 30 czerwca 2023 do 14 lipca 2023 rok. Jest to związane z wydłużeniem terminu sprzedaży objętej pomocą z 15 czerwca do 30 czerwca 2023 r. W terminie do 1 czerwca do 14 lipca zostanie przeprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór.

Pomoc dla producentów gryki, podwyższenie powierzchni uprawy kwalifikującej się do dopłat. Jakie jeszcze zmiany wprowadzono?

 • Pomoc dla producentów rolnych, którzy w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę.
 • Została podwyższona powierzchnia z 50 ha na 300 ha powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc, przez producentów, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.
 • Wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi łączna powierzchnia upraw, do których przyznano pomoc, nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych, to samo tyczy się pomocy przy zakupie nawozów mineralnych.
 • Podwyższenie stawek pomocy za sprzedaną od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia pszenicę i kukurydzę, które wynosić teraz będą:
 • Podwyższenie kwoty kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw i jednoczesne wydłużenie okresu spłaty tych kredytów w zależności od wysokości kredytów;
 • Wprowadzenie współczynnika korygującego w przypadku dofinansowania transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich;
 • Wprowadzenie odrębnych korzystniejszych zasad ustalania limitów pomocy w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.
 • Dopłaty do sprzedanych zbóż i oleistych otrzyma również rolnik, który sprzedał plony hodowcy.

Podwyższenie kwoty kredytu płynnościowego

Zróżnicowano wysokość kredytu i uzależniono okres spłaty od wysokości kredytu:
 • 100 000 zł na kredyt na 36 miesięcy, dla producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne do 50 ha użytków rolnych.
 • 200 000 zł na kredyt na 48 miesięcy dla producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne 50 - 100 ha użytków rolnych.
 • 400 000 na kredyt na 60 miesięcy dla producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne powyżej 100 ha użytków rolnych. 

Wsparcie nadzwyczajne  dla sektorów: zbóż i nasion oleistych:

W województwie lubelskim lub podkarpackim:

 • 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw: kukurydzy, rzepaku lub rzepiku,
 • 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw: jęczmienia lub pszenżyta,
 • 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.
W województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:
 • 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw: kukurydzy, rzepaku lub rzepiku,
 • 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw: jęczmienia lub pszenżyta,
 • 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.

W pozostałych województwach: 

 • 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw: kukurydzy, rzepaku lub rzepiku,
 • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw: jęczmienia lub pszenżyta,
 • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.


Wsparcie nadzwyczajne dla sektorów: zbóż i nasion oleistych - zmiana terminów

 • żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbóż lub nasiona rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca br. 
 • kukurydza do 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. ( okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym).
 • składanie wniosków o pomoc do ARiMR, nabór będzie trwał od 1 czerwca br. do 15 lipca br. ( było od 1 do 30 czerwca br.)


Bernat Patrycja
fot. envato.elements

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 17:29