StoryEditor

Minister Jurgiel bierze ODR-y

Przedstawiony dziś plan dla doradztwa rolniczego w Polsce zakłada, że ODR-y wkrótce wrócą pod skrzydła ministerstwa rolnictwa.
03.02.2016., 12:02h

Choć doradztwo rolne ma długoletnią tradycję, jednak ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego pojawiła się w 2004 r. Dziś ośrodki doradztwa podlegają zarządom województw, a Centrum Doradztwa Rolniczego – ministrowi rolnictwa. W 2015 r. ODR-y zatrudniały ok. 4200 osób, a CDR – ok. 200 osób. Od lat jednak – jak zauważył Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu MRiRW – trwa degradacja doradztwa rolnego w Polsce i odpływ jego kadr. Dlatego resort planuje następujące zmiany:

 • przeniesienie podległości ODR-ów pod ministerstwo rolnictwa;
 • weryfikację zadań bezpłatnych i płatnych jednostek doradztwa, w tym sprawdzenie kompetencji CDR;
 • wprowadzenie akredytacji prywatnych podmiotów doradczych;
 • weryfikację systemu szkoleń dla doradców oraz specjalności i związanych z nimi kryteriów dla doradców rolniczych.

– Nie zabieramy marszałkom doradztwa, ale znosimy pewną podległość i chcemy zapobiec erozji doradztwa – zaznaczył minister Zarudzki. Co miał na myśli – zapytaliśmy go w kuluarach. Wypowiedź zamieszczamy w najnowszym, marcowym wydaniu „top agrar Polska”.

Resort rolnictwa ogłosił też dziś, że zakłada wprowadzenie koniecznych zmian legislacyjnych w zakresie:

 • nowelizacji ustawy z 22.10.2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego;
 • ustawy z 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (…).

Zarudzki powiedział, że prace merytoryczne nad zmianami prawnymi w zakresie doradztwa będą wstępnie zakończone w drugim kwartale br. A skąd pieniądze na doradztwo? Przedstawiciel resortu uważa, że będą one pochodziły ze środków dotacji celowej. Wpierw będzie jednak przeprowadzona weryfikacja wysokości otrzymywanej dotacji w stosunku do potrzeb i zadań realizowanych przez ODR z uwzględnieniem planowanych zmian, a nowy budżet – czyli jak rozumiemy na 2017 r. – miałby już uwzględniać taką pulę pieniędzy, jaką potrzebować będzie doradztwo w nowej, skrojonej przez ministerstwo szacie.
Powyższe informacje przekazano podczas dzisiejszej konferencji pt. „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?”, zorganizowanej w Senacie. Przybyli na nie przedstawiciele administracji rządowej, państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego, związków i organizacji rolniczych, samorządu rolniczego, organizacji pozarządowych – w liczbie ponad 100 osób.

Przebieg spotkania:

 • Otwarcie spotkania – senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • System doradztwa rolniczego w Polsce, planowane zmiany – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki;
 • Zadania i funkcjonowanie doradztwa rolniczego w Europejskim Partnerstwie Innowacyjnym (EPI) – prof. Beata Jeżyńska, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Przyszłość doradztwa rolniczego w kontekście współpracy środowisk naukowych z praktykami – dr Zbigniew Brodziński, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • Ocena funkcjonowania państwowego i prywatnego doradztwa rolniczego w Polsce – Adam Niebrzydowski, Podlaska Izba Rolnicza;
 • Rola sektora prywatnych usług doradztwa rolniczego w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – Robert Szczęsny, prezes Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS.

 

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 05:50