StoryEditor

Od 2025 roku nowe kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej

Od 2025 roku zaczną obowiązywać podwyższone kwoty kryteriów dochodowych w zakresie świadczeń finansowych z pomocy społecznej. Tak wynika z rządowego projektu rozporządzenia. O jakich stawkach mowa?
08.07.2024., 14:00h

Spis treści:

Nowe kryteria dochodowe – zasada

Nowe kryteria dochodowe – nowe kwoty

Nowe kryteria dochodowe – wzrost o 229 zł

Komu przysługuje zasiłek stały?

W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło nowe kryteria dochodowe.

Nowe kryteria dochodowe – zasada

Według przepisów kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Takie zmiany były notowane w 2021 roku, dlatego w bieżącym roku przypada czas na kolejną weryfikację.

image
Nowe wsparcie

"Mój rower elektryczny" – nowe dofinansowanie do rowerów elektrycznych to nawet 9000 zł!

Nowe kryteria dochodowe – nowe kwoty

Rada Ministrów przyjęła propozycję kryteriów dochodowych w 2024 roku, która zakłada podwyższenie kwot kryteriów do:

  • 1010 zł – kryterium dla osoby samotnie gospodarującej (obecny poziom to 776 zł),
  • 823 zł – kryterium dla osoby w rodzinie (obecnie jest to 600 zł).

Czytaj także: 800+ może zniknąć?! Co je zastąpi?

Nowe kryteria dochodowe – wzrost o 229 zł

Zmieni się także – wzrośnie – o 229 zł:

  • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wzrost z 1837 zł do 2066 zł,
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – wzrost z 721 zł do 950 zł,
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – wzrost z 1450 zł do 1679 zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – wzrost z 1000 zł do 1229 zł.

Zostanie podwyższona kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego o 114 zł, tj. wzrost z 345 zł do 459 zł.

– Równocześnie ostatnie 3 lata ujawniły, że weryfikacja kryteriów dochodowych tylko co 3 lata powoduje, że z roku na rok zwiększa się luka między obowiązującymi kryteriami dochodowymi a obowiązującym progiem interwencji socjalnej i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace w kierunku corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej – czytamy na stronie rządowej.

image
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej
FOTO: Envato Elements

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek należy się pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 12:52