StoryEditor

Oto świadczenie dla 55-latków. Kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie kompensacyjne skierowane jest do pracowników, którzy wykazują się odpowiednim stażem i mają ponad 55 lat. Wsparcie to związane jest jednak z konkretnymi zawodami. Jakimi?
29.05.2024., 08:00h

Spis treści:

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne – czy można dorabiać?

Świadczenie kompensacyjne dotyczy nauczycieli, którzy wypracowali określony staż pracy w konkretnym wymiarze godzin.

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne to taka wcześniejsza emerytura dla pedagogów wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Nie każdy nauczyciel załapie się na tzw. kompensówkę. Aby móc się o nią ubiegać, należy spełnić określone warunki:

  • wiek, dla kobiety wynosi on 55 lat, a dla mężczyzny 60 lat;
  • staż ubezpieczeniowy – 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej przynajmniej na pół etatu w placówkach wymienionych w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych;
  • wygaśniecie umowy o pracę lub rozwiązanie tej umowy na swój wniosek.

Wypłata świadczenia kompensacyjnego dotyczy osób, które pracowały w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w specjalnych ośrodkach wychowawczych,
  • w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne nie ma stałej kwoty. ZUS ustala stawkę w oparciu o wiele czynników. – Świadczenie kompensacyjne jest wynikiem podzielenia sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat – czytamy na stronie zus.pl. W styczniu 2024 roku świadczenie to pobierało 12,9 tys. osób, a na ich konto wpływało przeciętnie 3557,64 zł, natomiast w lutym 12,7 tys. osób otrzymało 3562,14 zł. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie może być niższe niż najniższa emerytura. Świadczenie to podlega też waloryzacji.

Zobacz także: Już można składać wnioski o wakacje kredytowe!

Świadczenie kompensacyjne – czy można dorabiać?

Aby pobierać kompensówkę, trzeba zrezygnować z zarobkowania w szkole. Nauczyciele nie mogą zatem dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku, nawet w niepełnym wymiarze godzin i także wtedy, gdy ich obowiązki nie mają związku z nauczaniem. Jeśli zaś nauczyciel podejmie pracę poza oświatą, to będzie przysługiwała mu kompensówka. Aby ZUS nie zmniejszył świadczenia, zarobki nie powinny przekroczyć 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Wstrzymanie kompensówki nastąpi, gdy dodatkowy miesięczny przychód będzie wyższy niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Fot. envato elements

Źródło: zus.pl. gov.pl

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 11:10