StoryEditor

USDA: po raz pierwszy od ośmiu lat, spadną zapasy pszenicy w Chinach

W tym miesiącu prognozy amerykańskich ekspertów, dotyczące światowej podaży i popytu na pszenicę w sezonie 2020/21 zakładają nieco mniejsze dostawy, zwiększoną konsumpcję, wyższy eksport i mniejsze, niż spodziewano się uprzednio, zapasy. W kukurydzy zużycie zdecydowanie przewyższy zbiory.
13.04.2021., 11:04h

Pszenica

Szacunki dotyczące zbiorów są obniżone tylko nieznacznie, bo zaledwie o 0,3 mln t i

pozostają na rekordowym poziomie 776,5 mln t. Rok temu było to o 13 mln t mniej, a przed dwoma laty produkcja globalna pszenicy wynosiła 731 mln t.

 

Światowe zużycie ziarna pszenicy wzrosło o 5,1 mln ton, do 781,0 mln t, głównie ze względu na większe wykorzystanie paszowe i pozostałą konsumpcję w Chinach. Nadal utrzymuje się tam szybka sprzedaż starych zapasów pszenicy, ponieważ ceny kukurydzy wciąż pozostają na wyższym poziomie. Dlatego wykorzystanie ziarna pszenicy podniosło się tam o 5 mln t, w porównaniu z prognozami z marca, do rekordowych 150 mln t. W poprzednich latach Chiny zużywały „tylko” 125­–126 mln t.

 

Tym razem globalny handel rośnie o 1,2 mln t, do rekordowego poziomu 198,9 mln t, przy wyższym niż zakładano przed miesiącem eksporcie z Rosji i UE-27 (liczonej Wielką Brytanią). Rosyjski eksport zwiększył się o 0,5 mln t, do 39,5 mln t, pomimo niedawnego nałożenia podatku eksportowego. Miesięczny eksport Rosji nadal jest duży, a jej ceny na międzynarodowej arenie pozostają konkurencyjne. Prognozowany eksport z UE-27 i Wielkiej Brytanii jest także zwiększany o 0,5 mln t, do 27,5 milionów, ponieważ sprzedaże ze Zjednoczonej Europy przebiegają w szybszym niż wcześniej oczekiwano tempie.

 

Przewidywane światowe zapasy na koniec roku 2020/21 zostaną obniżone o 5,7 mln t, do 295,5 miliona t. Za większość redukcji odpowiadają Chiny, których rezerwy na koniec sezonu wyniosą 145,4 mln t. Przewiduje się, że zapasy pszenicy w Chinach, na koniec sezonu spadną po raz pierwszy od ośmiu lat.

 

Kukurydza

Szacunki amerykańskich ekspertów dotyczące kukurydzy na sezon 2020/21 przewidują praktycznie niezmienną produkcję, większe zużycie na pasze i do produkcji etanolu oraz spadające zapasy.

 

USDA przewiduje, że światowa produkcja kukurydzy na sezon 2020/21 wzrośnie w porównaniu z poprzednim raportem nieznacznie, bo o 0,3 mln t do 1,137 mld t.

Podniesiona została produkcja kukurydzy dla Pakistanu, Unii Europejskiej i Ekwadoru, a zredukowana dla Argentyny, Indonezji i Meksyku.

 

Także eksport rośnie już w niewielkim stopniu. Światowy handel wzrasta o 0,7 mln t, do 187,3 mln t. Główne zmiany obejmują niższy prognozowany eksport kukurydzy z Ukrainy, który jest oszacowany na podstawie spływających stamtąd aktualnych danych.

 

Zdecydowanie natomiast rośnie wykorzystanie kukurydzy. W bieżącym raporcie, eksperci podnoszą je aż o 4,5 mln t, do 1,156 mld t. Co oznacza, że o 19 mln t konsumpcja przewyższy zbiory. Wzrosty o prawie 2 mln t powoduje rosnące wykorzystanie kukurydzy w USA. Na paszę zużycie będzie wyższe o 50 mln buszli, a na etanol amerykanie zużyją 25 mln buszli kukurydzy więcej. Poza Stanami Zjednoczonymi najwięcej, bo o 1 mln t wzrasta zużycie kukurydzy na Ukrainie, tym razem jest ono szacowane na 7,1 mln t, co o tyleż ogranicza eksport z tego kraju.

 

Zapasy końcowe kukurydzy spadają do 283,9 mln t, ale poza zdecydowanymi obniżkami o 4 mln t, do 34,34 mln t dla USA, głównie odzwierciedlają wzrosty w Korei Południowej i Pakistanie, równoważone przez obniżki dla Arabii Saudyjskiej.

 

oprac. Juliusz Urban  Fot. archiwum taP

Juliusz Urban
Autor Artykułu:Juliusz Urbanekspert ds. rynku zbóż top agrar Polska, doktor agronomii UP i absolwent MBA UE we Wrocławiu, wiele lat zarządzał skupem u dużego dystrybutora, był prezesem firmy przetwórstwa rzepaku, miał także własną firmę brokerską.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 08:51