StoryEditor

Kolejna awantura o Bielmlek w Sejmie. O co poszło tym razem?

Jak przekonuje resort rolnictwa pomoc dla spółdzielni Bielmlek wynikała z obowiązujących przepisów prawa i była odpowiedzią na wnioski organizacji rolniczych. KOWR na gwarancjach kredytowych dla upadłej spółdzielni stracił 30 mln zł.
18.08.2023., 13:08h

O sprawie upadłej spółdzielni Bielmlek znowu zrobiło się głośno za sprawą opozycji, która w Sejmie zażądała wyjaśnień od rządu w tej sprawie.

- To spółdzielnia mleczarska, która była w rękach 900 rolników, która w latach 2019–2021 od problemów finansowych, poprzez próbę sanacji została doprowadzona do upadłości, sprzedana za pieniądze, które powinny być 3-krotnie wyższe – mówił poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Posłowie opozycji przypomnieli także ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym wytknięto m.in. brak przygotowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do udzielania gwarancji spłaty kredytu. Kontrolerzy NIK wyliczyli, że KOWR wraz z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska straciły w Bielmleku grube miliony.

- W latach 2017–2021 instytucje zainwestowały w ten zakład 200 mln zł z budżetu państwa. Został sprzedany za kwotę 87,7 mln zł, a wartość oszacowana przez syndyka wynosiła 147,5 mln zł. Tak państwo polskie dba o spółdzielnie, o polskie podmioty. Gęba pełna frazesów, a działania brak – kontynuował poseł S. Krajewski.

KOWR musiał udzielić pomocy?

-  Po raz kolejny chcę stwierdzić, że jednostki podległe ministrowi rolnictwa pomagały, pomagają i będą pomagać firmom przetwarzającym produkty rolne, jak również rolnikom - odpowiedział na zarzuty wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. 

L. Kołakowski potwierdził, że pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Spółdzielnią Mleczarską Bielmlek zawarta została umowa gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 30 mln zł. W połowie listopada 2019 r. BOŚ wypowiedział umowy kredytowe spółdzielni mleczarskiej, a w efekcie 17 grudnia 2019 r. do KOWR-u wpłynęło wezwanie BOŚ do zapłaty z gwarancji spłaty kredytu. Zapłata została dokonania 2 stycznia 2020 r.

- Udzielanie gwarancji kredytowych stanowi działanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mające swoją legitymację w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Biorąc pod uwagę stanowisko rolników i organizacji rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych, wnioskujących o udzielenie pomocy dla spółdzielni, dostrzegając konieczność uregulowania należności wobec producentów, dostawców mleka oraz pracowników spółdzielni oraz ich trudną sytuację, można stwierdzić, że zaistniała potrzeba wykonania ustawowych obowiązków KOWR w zakresie wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – przekonywał posłów wiceminister L. Kołakowski.

Pomoc ARiMR dla producentów mleka

Resort rolnictwa przypomniał także, że po upadku Bielmleku rząd uruchomił program pomoc dla dostawców mleka spółdzielni. W 2021 r. ARiMR udzieliła pomocy na sfinansowanie producentom mleka utraconego dochodu wynikającego z niezapłaconych faktur w latach 2018–2020. Nabór wniosków o pomoc przeprowadzony został w dwóch terminach:

·       od 3 sierpnia 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r.,

·       od 29 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Łącznie złożono 1329 wniosków. Agencja wypłaciła pomoc w wysokości 11,2 mln zł.  W województwie podlaskim 412 producentom rolnym wypłacono pomoc na kwotę 5 mln zł.

Z kolei w 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła również pomocy producentom rolnym na sfinansowanie wpłaty niezapłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Wnioski o powyższą pomoc można było składać do 15 sierpnia 2021 r., a wysokość pomocy nie mogła być wyższa niż 40 tys. zł na beneficjenta. W ramach tej pomocy wsparcie uzyskało 792 producentów rolnych na kwotę 19,9 mln zł, z czego 758 producentów to członkowie Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim.

wk
Fot. Kolasińska

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. maj 2024 04:46