Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Bydło>Rynek mleka>

Nadzywczajny zjazd mleczarzy

Obrazek

Jak zaradzić drastycznie spadającej rentowności produkcji mleka?

3 listopada 2014, 08:49

Taki  cel przyświecał dyskusji podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Producentów Mleka, który odbył się w 29 października br. w Nieborowie.

– Otwieram Ogólnopolski Zjazd Producentów Mleka zorganizowany w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną polskiego mleczarstwa, czego efektem jest znaczny spadek cen mleka w skupie – powiedział Bogdan Jakubowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.

Debata w Nieborowie była wspólnym przedsięwzięciem łowickiej mleczarni, Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Izby Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka, w trakcie której poruszano następujące kwestie:

 • wpływ embarga rosyjskiego i wzrostu produkcji mleka na ceny skupu białego surowca w Polsce;
 • dlaczego średnie ceny skupu mleka w Polsce są jednymi z najniższych w Europie;
 • wpływ sieci handlowych na efekty ekonomiczne branży mleczarskiej;
 • konieczność współpracy istniejących organizacji mleczarskich.

W zjeździe uczestniczyło 195 osób, które reprezentowały 72 mleczarnie z całego kraju. W trakcie obrad zwrócono uwagę, na spadającą rentowność produkcji mleka. Jan Małachowski, producent mleka z kujawsko-pomorskiego w swojej prezentacji powołując się na dane z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawił koszt produkcji 1 litra mleka, który przy średniej rocznej wydajności krów 5 tys. l wynosi 1,28 zł, a przy wydajności 7 tys. l/rok – 1,20 zł/l. Tymczasem wg GUS, średnia cena mleka we wrześniu br. wyniosła 1,25 zł/kg mleka. Prelegent jednocześnie zwrócił uwagę na grożące wielu producentom mleka kary za nadprodukcję mleka w bieżącym roku kwotowym, które mogą wynieść nawet 0,8–1 zł za każdy kg mleka wyprodukowany ponad limit.

Reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsekretarz stanu Zofia Szalczyk,  poinformowała o działaniach resortu na rzecz uniknięcia płacenia przez polskich producentów mleka kar za nadprodukcję mleka w minionym i bieżącym roku kwotowym. Niestety, podejmowane inicjatywy, a  w tym m.in. korekta zawartości tłuszczu mleku nie zyskały aprobaty większości reprezentantów państw członkowskich, tym samym płacenie kar jest nieuniknione.

W sprawie opłat za nadprodukcję mleka zabrał także głos prof. Andrzej Babuchowski, radca minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Komisji Europejskiej.   W jego opinii, unijne ustawodawstwo nie przewiduje odstępstw od generalnej zasady płacenia kar za nadprodukcję mleka, w tym także w ostatnim roku kwotowym, a zmiana stosownego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zajęłaby ok. 3 lata.

W trakcie obrad wskazano na brak współdziałania organizacji mleczarskich, co jest skrzętnie wykorzystywane przez sieci handlowe zwłaszcza po wprowadzeniu przez Rosję embarga na produkty rolno-spożywcze z UE. Powołana w trakcie zjazdu Komisja Wnioskowa podczas toczącej się dyskusji zanotowała następujące postulaty:

 • doprowadzić do wspólnej sprzedaży produktów mlecznych w początkowej fazie w marce sieci handlowej;
 • spowodować, aby w sieciach handlowych było nie więcej niż 20% artykułów w markach własnych sieci;
 • wypłacić ekwiwalent minimum 0,3 zł do litra mleka wszystkim czynnym dostawcom mleka wzorem ekwiwalentu z roku 2006, kiedy to Agencja Rynku Rolnego wykupywała kwoty mleczne w cenie 1,3 zł/kg;
 • zredukować tzw. opłaty półkowe w sieciach handlowych;
 • w porozumieniu ze związkami branżowymi doprowadzić do wspólnych protestów,
 • uzyskać fundusz ze środków unijnych na utworzenie podmiotu, który zająłby się handlem produktami wszystkich spółdzielni mleczarskich;
 • podjąć działania w celu konsolidacji branży mleczarskiej.

lesWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)